Daugiau 
 

Audrės Budrytės Nakienės kelias į teatro pasaulį

08/29/2014 Aidas
audre-912

Audrė Budrytė nuo pat vaikystės pasižymėjo kaip puiki deklamatorė ir aktorė. Dariaus ir Girėno lituanistinėje mokykloje mokytojai iš karto pastebėjo puikius mergaitės scenos įgūdžius ir vaidybos talentą, kurie paauglystėje vis stiprėjo. Ji domėjosi literatūra ir teatru ir jautė turinti aktorės pašaukimą.

Baigusi jėzuitų St. Ignatius gimnaziją, įstojo į Northwestern universitetą, kuris garsėja puikiu teatro fakultetu, ir pasirinko teatro/dramos studijas, savo išsvajotą ir mylimą mokslo sritį. Kiek vėliau grįžo į Northwestern universitetą ir įsigijo edukologijos magistro laipsį, nes troško perduoti savo meilę teatrui vaikams ir paaugliams. Šiuo metu Audrė dirba University of Chicago Lab School dramos mokytoja.

Audrės kelias į aktorystę buvo nuoseklus ir ryžtingas. Tėvelių išauginta lietuviška dvasia ir lietuviškoje aplinkoje, ji norėjo savo talentą tobulinti Lietuvoje. 1990 metais ji buvo pakviesta Šiaulių dramos teatro meno vadovo ir režisieriaus Gyčio Padegimo vaidinti Šiaulių miesto teatre. Vaidino spektakliuose „Mūsų vaikai“ (rež. Audronė Bagytyrytė), ir „Jono Bedalio sapnai ir klajonės“ (rež. Laimė Kiškūnaitė).

Bedirbdama Šiauliuosi ji turėjo progos gastroliuoti kituose Lietuvos miestuose ir rajonuose. Taip pat dirbo Kauno dramos teatre, vaidino spektaklyje „Per plauką nuo žūties“ (rež. Gytis Padegimas). Vėliau, Čikagoje, paskatinta Marijos Remienės, Audrė surinko būrį entuziastingų ir talentingų žmonių, kurie labai norėjo vaidinti – taip gimė „Žaltvykslės“ teatro sambūris. Audrė režisavo du spektaklius – Petro Vaičiūno „Tuščias pastangas“ ir Mariaus Ivaškevičiaus „Kaimyną“ bei vienaveiksmį montažą pagal Juozo Erlicko tekstus.

Gyvendama Lietuvoje, Audrė girdėjo pasakojimus apie Unę Babickaitę –Baye iš savo draugės ir kolegės, Šiaulių dramos teatro aktorės Silvos Povilaitytės. Tačiau dar internetas neegzistavo ir nebuvo progos daugiau apie šią įdomią asmenybę sužinoti. 2001 m. Audrė su šeima keliavo š Lietuvą, gyveno Vilniuje šešis mėnesius kol jos vyras prof. Kęstutis Nakas atliko savo „sabbatical“ studijas gilindamasis į lietuvių teatrinį gyvenimą. Ieškodama knygelių savo sūneliui Kajui (tada jam buvo vos metukai su puse) ji aptiko knygą apie Une Baye! Audrė daug sužinojo apie Babickaitę, o šios neeilinės moters gyvenimas, kuris prasidėjo Lietuvoje, tęsėsi Sankt Peterburge, Čikagoje, Niujorke, Londone, Paryžiuje ir net Sibiro taigose, sudomino Audrę. Grįžusi į Čikagą, ji nutarė parašyti pjesę apie lietuvės aktorės ir režisierės gyvenimą anglų kalba, kad su šios moters tragišku gyvenimu, jos meile teatro menui supažindintų ne tik lietuvius, bet ir amerikiečius bei primintų apie skaudžią Lietuvos istoriją.

Aktorė ir režisierė Audrė Budrytė, grįžusi iš Lietuvos, dirbo įvairiuose teatruose, vaidino Goodman Theatre, Tuta Theatre, Piven Theatre , Chamber Theatre, Bostone, Rhinoceros teatro fesivalyje, o nuo 2013 m. birželio mėnesio - ir naujame jos vyro Kęstučio Nako įsteigtame teatre Bridge Theatre. Ji taip pat režisavo keletą kūrinių Ruzvelto universitete Čikagoje. Audrė įspūdingai suvaidino Salomėją Nėrį 2013 m. Korp! Giedra suruoštame spektaklyje „Poezijos ir žodžio sūkury“. 2008 metais už nuopelnus lietuvių išeivijos teatrui buvo apdovanota Pasaulio Lietuvių Bendruomenės teatro žymeniu. 2009 metais ji vaidino savo sukurtame monospektaklyje „Une Baye“, kurio premjera įvyko Čikagoje ir kuris jau parodytas Lietuvos ambasadoje Vašingtone, Europos Sąjungos Kultūros ir menų festivalyje, taip pat Niujorke ir Bostone.

Rudenį, Audrė lauks vaikučių šeštadieniais Jaunimo centre, vaidinti ir improvizuoti!

Kadangi „Une Baye“ monospektaklis yra toks unikalus ir dramatiškas, Korp! Giedra pasiryžo jį dar kartą lietuvių visuomenei pristatyti 2014 m. rugsėjo m. 6 d., šeštadienį, 6 v.v., Lietuvių fondo salėje, Lemonte. Spektaklis bus apskrito teatro scenoje, patobulintas ir paįvairintas teatriniais efektais. Po spektaklio bus vaišės ir malonus pabendravimas su aktore ir svečiais.

Nepraleiskite šios progos! Kvieskite savo artimuosius, draugus lietuvius ir amerikiečius susipažinti su jaudinančia tematika – dramatišku lietuvaitės aktorės ir režisierės gyvenimu, jos idealizmu ir gilia meile menui, grožiui ir tėvynei.

R. Žukauskauskaitė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu