Daugiau 
 
03/06/2020

Parapijos metinis susirinkimas
Kovo 1-osios saulėtą sekmadienio rytą parapijiečiai rinkosi į šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Pirmasis Gavėnios sekmadienis. Šv. Mišias atnašavo mūsų mylimas kunigas Gediminas Keršys. Po Mišių visi skubėjome į Parapijos salę. Čia mūsų laukė skanūs pietūs, Parapijos metinis susirinkimas ir sveikinimai gimtadienio proga. Susirinkimą pradėjo Klebonas Jaunius Kelpšas. Buvo pristatytas finansų komitetas. Jo sudėtyje: Jaunius Kelpšas, Gediminas Keršys, Audra Zakarauskas, finansininkas Bill Carroll, Juozas Polikaitis, Antanas Rašymas, Joana Stoškus, Michael Banky.

Daugiau
03/06/2020

Prezidentui Valdui Adamkui skirta paroda Čikagoje sukvietė susiburti tauragiškius
Vasario 22 d. viename iš Čikagos priemiesčių Lemonte, Pasaulio lietuvių centre, įsikūrusioje Lietuvių dailės muziejaus meno galerijoje „Siela“ vyko fotografo Renaldo Malycho parodos „Mano šalies prezidentas“ pristatymas, jame dalyvavo ir nuotraukų autorius. Tai jau antroji tauragiškio paroda, skirta Prezidentui Valdui Adamkui.

Daugiau
03/06/2020

Čikagos lietuvių Rotary klubo Metų žmogaus apdovanojimai
,,Kažkur toli, kur siela mūsų ganosi ieškodama prasmės,/Nepastebėtas aukso gabalėlis žiba./Atraskim jį ir džiaukimės visi,/Kol šviesą savo jis visiems dalina.” –šiais žodžiais Čikagos lietuvių Rotary klubo Metų žmogaus apdovanojimų vakarą, vykusį vasario 21 d. Pasaulio lietuvių centre įsikūrusioje galerijoje ,,Siela“, pradėjo vakaro vedėjai Sandra Scedrina ir Antanas Steponavičius. ,,Išrinkti geriausius – visada nelengva užduotis. Ypač kai jūs – geresni vieni už kitus. Norime išskirti tuos, kurie savo idėjomis, vertybėmis ar veikla daro įtaką mūsų lietuviškam gyvenimui toli nuo Lietuvos. Be galo didžiuojamės, kad čia gyvenantys lietuviai tausoja lietuvišką paveldą ir kultūrą. Džiaugiamės, kad toli nuo tėvynės neprarandate mus visus jungiančio ryšio su Lietuva, saugote kalbą, tradicijas ir papročius. Ačiū Jums už lietuviškos dvasios puoselėjimą!”, – rotariečių vardu jie kreipėsi į vakaro svečius.

Daugiau
02/28/2020

Projekto „Misija Sibiras” fotografijų parodoje nuoširdi pagarba tremtiniams
Vasario 15 – tos dienos vakarą lietuvių meno galerijoje „Siela“ buvo atidaryta projekto „Misija Sibiras“ fotografijų paroda. Nuotraukose buvo galima išvysti paskutinių 15-kos metų projekto dalyvių akimirkas, kuriose susikaupimas, džiugesys, nuovargis ir kiti jausmai, lydintis „Misija Sibiras“ dalyvius bendro tikslo link – pagerbti lietuvių tremtinių atminimą.

Daugiau
02/28/2020

Užgavėnės Čikagos lituanistinėje mokykloje
Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą, siekiant prisišaukti pavasarį. Šventė žavi liaudiško humoro grožiu ir kūrybingumu. Pagrindiniai šventės simboliai – persirengėliai, blynai, „Lašininio“ ir „Kanapinio“ kova, „Morės“ deginimas. Tikima, kad jei per Užgavėnes gerai ir sočiai valgysi, būsi sotus ir stiprus visus metus.

Daugiau
02/28/2020

Viena tauta – viena šeima
Vasario 15 –tą dieną, Santa Marija Del Popolo parapijos salėje esančioje Mundelein miestelyje, Ilinojaus valstijos šiaurėje, jau nuo pat ankstyvo ryto skambėjo lietuvių kalba, šurmuliavo būrelis energingų tautiečių besiruošiančių iškilmingam įvykiui. Tai JAV LB Waukegan-Lake County lietuvių apylinkės nariai ruošėsi iškilmingam prieš 102 metus paskelbtos Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo – Vasario 16-sios ir 30- sioms Kovo 11-sios šventinių datų paminėjimui.

Daugiau
02/21/2020

Sveikiname Lietuvą
Vasario 16-ąją visi iš naujo mokomės pasakoti, vertinti ir jausti savo istoriją. Smagu, kad galime džiaugtis šia švente. Valstybinė šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos Nepriklausomybės Aktui paminėti. Pasirašytas dokumentas skelbė, kad atkuriama Lietuvos valstybė ir ji atsižada nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Jį pasirašė 20 signatarų – Lietuvos krašto inteligentų. Visų klasių mokiniai kūrė, skaitė, rinko ir rašė ant iš spalvoto popieriaus iškirptų širdelių gražiausius žodžius Lietuvai. Šias  širdeles vaikai prilipino prie Lietuvos žemėlapio ir taip išreiškė lietuvišką žodį su meile, pasididžiavimu ir pagarba lietuvių kalbai, Tėvynei.

Daugiau
02/14/2020

Čikagoje atidaroma „Misija Sibiras“ paroda
Šiemet 15-iolikos metų jubiliejų švenčiantis projektas „Misija Sibiras“ Amerikoje organizuoja ne tik susitikimus su lietuviais, bet ir atidaro visų metų ekspedicijų akimirkas įamžinusią parodą. Čikagos Lietuvių dailės muziejaus galerijoje „Siela“ vasario 16-osios išvakarėse atsidaranti paroda kvies vietos lietuvius prisiminti trėmimų istoriją ir susipažinti su istorijomis, parsivežtomis iš ekspedicijų.  

Daugiau
01/31/2020

Muziejaus DP kolekcijoje – vis nauji eksponatai
Senas, nuo laiko ir nešiojimo nusitrynęs odinis portfelis ir kelioninė dėžė, atstojanti didelį lagaminą – šie daiktai, padovanoti Nijolės Mekytės Kašubienės, neseniai papildė Balzeko lietuvių kultūros muziejuje esančią turtingą „Displaced Persons“ (DP) kolekciją. Šioje kolekcijoje yra surinkta per 700 įvairių eksponatų – dokumentų, nuotraukų, taip pat įvairių buities daiktų, liudijančių sunkų mūsų tautos istorijos etapą – dešimčių tūkstančių tautiečių pasitraukimą iš Lietuvos Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, kai prie Lietuvos artinosi sovietai, kėsindamiesi ją užgrobti. Tuo metu dalis tautos – inteligentija, ūkininkai, verslininkai – su šeimomis, palikę savo namus, iškeliavo iš tėvynės, nes baiminosi būti ištremti į Sibirą.   

Daugiau
01/31/2020

Čikagos lietuvių Rotary klubo prezidentas Tony Merfeld: ,,Šis klubas man yra svarbus”
Pasitikdami 2020-uosius daugelis iš mūsų ne tik perbėgome mintimis praėjusius, bet ir viltingai dėliojome naujus planus ateinantiems metams. Dar prieš Naujuosius susitikus pokalbiui su Čikagoje veikiančio lietuvių Rotary klubo prezidentu Tony Merfeld mūsų kalba ir sukosi būtent apie tai – kas jau nuveikta ir ką rotariečiai planuoja šįmet.

Daugiau
01/17/2020

Čikagiškiai traukė „Gyvybės ir mirties keliu“
Sausio mėnesio 12 d. Čikagoje vyko tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtas Sausio 13-osios aukoms atminti. Susirinkusieji pagerbė laisvės gynėjus bėgdami 9 km arba eidami 5 km atstumą. Starto pradžioje LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius kalbėjo apie Lietuvos Nepriklausomybės ir laisvės kovų svarbą perduoti jaunajai kartai. Vėliau Sausio 13-osios žuvusieji buvo pagerbti tylos minute. Pasidžiaugta, kad susirinkusiųjų tarpe buvo du 1991 m. Parlamento gynėjai. Finiše laukė karšta košė ir arbata. Ačiū visiems dalyviams ir renginio organzatoriams: LŠS Išeivijoje, Čikagos lietuvių bėgimo klubui, Čikagos skautų Vietininkijai, renginio globėjui LR generaliniam konsulatui Čikagoje! Roma Bikulčius

Daugiau
01/17/2020

Naujametinė šventė „Šampano brunch“ 2020
Naujieji 2020-ieji jau pasibeldė ir aplankė mus. Lai jie būna visiems dosnūs, dvasingi, sveiki. Lai visų namuose tvyro harmonija, ištikimybė, meilė, nuoširdumas, pagarba, kantrybė ir ramybė. Visi su nekantrumu laukėme gražios šventės. Pagaliau pasipuošę, pakylėti geros nuotaikos rinkomės į šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurias atnašavo mūsų mylimas klebonas Jaunius Kelpšas. Po to skubėjome į nuostabiai šventiškai papuoštą Parapijos salę.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu