Daugiau 
 
09/23/2021

Gedimino lituanistinė mokykla dalyvavo Kultūrų reprezentacinėje šventėje
Šeštadienį, rugsėjo 18 dieną, GLM mokyklos atstovai dalyvavo Ilinojaus Lake Zurich mokyklos organizuojamoje skirtingų kultūrų reprezentacinėje šventėje. GLM ten turėjo savo stendą. Tokios šventės yra puiki galimybė ne tik susipažinti su kitų kultūrų papročiais, bet ir pristatyti savo kultūrą. Lankytojams atsiskleidžia tautinių bendrijų amatų, valgių, drabužių ir kitos buitinės tradicijos.

Daugiau
09/23/2021

Čikagos lituanistinėje mokykloje jau 30-asis rugsėjis
Ruduo akį vilioja nuolat besikeičiančiomis spalvomis, džiugina derliaus gausa, rugiapjūtės pabaigtuvėmis. Ruduo reikšmingas moksleiviams, jų tėveliams. Prasideda nauji mokslo metai. Rugsėji mokyklos prisipildo vaikų šurmulio. Viena iš tų mokyklų, kurioje vėl visus mokslo metus nenutils vaikų klegesys, skambės lietuviškas žodis – Čikagos lituanistinė mokykla. Ji jau 30 metų kviečia mokinius ir mokytojus į bendrą ratą.

Daugiau
09/17/2021

JAV Lietuvių Bendruomenė savo jubiliejų šventė linksmai ir išradingai
Nuo 1951 m. gyvuojanti Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenė (JAV LB) yra viena iš seniausių ir didžiausių lietuvių bendruomenių už Lietuvos ribų. Jau 70 metų JAV gyvenančius lietuvius ir jų šeimas jungianti bendruomenė, vadovaujama kūrybingų žmonių, rodo, jog yra pajėgi steigti ir remti lituanistines mokyklas, organizuoti šokių ir dainų šventes, teatro festivalius, sporto rungtynes, mokslo ir kūrybos simpoziumus, puoselėti kitą lietuvišką veiklą užsienyje. Ilga organizacijos istorija ir gilios tradicijos vienija Amerikoje gyvenančius lietuvius, skatina juos saugoti ir puoselėti iš tėvų ir senelių paveldėtas lietuviškas vertybes.

Daugiau
09/17/2021

Didžiuosiuose Šiluvos atlaiduose – išeivijos šaulių vėliavos
2021 m. Rugsėjo 4–12 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Čikaga, Marquette Park) vyko Šiluvos atlaidai. Kasdien 11 val. ryto mišiose maldos buvo skirtos kuriai nors visuomenės žmonių grupei, tarnaujančiai Dievui, žmonėms ir Tėvynei, jaunimui ir šeimoms, bažnyčios tarnautojams, visame pasaulyje išsibarsčiusiems lietuviams ir pan.  

Daugiau
09/17/2021

Autorės Gabriellos Dimaitės Tymarskis ir dailininkės Ievos Bagdonas bendras meninis vakaras
Šeštadienį, rugsėjo 11-ąją, Lietuvių pasaulio centre, Sielos galerijoje įvyko Gabriella Dimaitė Tymarskis naujų knygų „Beieškant stebuklo“ ir „Gamtos simfonija“ pristatymas ir dailininkės Ievos Bagdonas autorinė paveikslų paroda. Sceną taip pat puošė Skirmantės Vaičiulienės darbai iš samanų kompozicijos.

Daugiau
09/17/2021

Už sąjūdį, atvirą kiekvienam lietuviui
JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) 70 metų veiklos sukakties proga buvau paklaustas, kada ir kokiomis aplinkybėmis tapau jos nariu. Juo esu nuo pat šios organizacijos įsteigimo. Kuriant LB, vadovavomės idėja, kad kiekvienas lietuvis, kuriame sruvena lietuviškas kraujas, yra šios bendruomenes narys. Kiekvienas užsienyje gyvenantis lietuvis įpareigojamas dalyvauti lietuvybės išlaikymo veikloje ir būti aktyvus tautos narys. Tačiau gyvenant už Lietuvos ribų, išlaikyti lietuvybę niekada nebuvo lengva – jei nėra nuolatinio budėjimo, kyla didelis pavojus nutautėti. Dabar LB regiu ne kaip organizaciją, o kaip sąjūdį, kuriame vyrauja visuotinumo principas ir kuris yra atviras kiekvienam lietuviui. Sąjūdžio aukščiausioji dorybė yra tautinis solidarumas, kai visi lietuviai yra lygūs tos pačios tautos vaikai.

Daugiau
09/15/2021

Gedimino lituanistinė mokykla pradėjo naujus 2021-2022 mokslo metus
Saulėtą rugsėjo 11-osios šeštadienio rytą mokyklos kiemelyje susirinko mokiniai ir tėveliai. Sveikinimo žodį tarė direktorė Erika Kuzmin. Po ilgos vasaros vėl susitikę mokinukai džiaugėsi vieni kitais, dalinosi vasaros įspūdžiais. Smagiai pasibičiuliavę visi sugužėjo į klases, kur prasidėjo pirmoji pamokėlė, o po pamokų visi galėjo pasmaguriauti ledais.

Daugiau
08/30/2021

JAV Waukegan-Lake apylinkės lietuvių bendruomenės vasaros palydos
Rugpjūčio 15-oji – Žolinė, dar vadinama ir Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų švente. Kaip ir kiekvienai šventei, taip ir Žolinei buvo ruošiamasi. Buvo pinami vainikai, renkamos vaistažolės, kepama duona, tvarkomi namai ir aplinka, ruošiami stalai vaišėms. O Žolinių puokštę turbūt drąsiai galima pripažinti kaip vieną labiausiai žinomų šios šventės aksesuarų. Nuo seno į Žolinės puokštę dėdavo kuo daugiau ir kuo įvairesnių augalų. Iš bažnyčios parsineštos pašventintos puokštės saugodavo namus, teikdavo ramybę. Derlius jau buvo nuimtas, uogienės išvirtos, daržovės paruoštos žiemai. Žolinių šventės diena todėl ir išreiškia atsisveikinimą su vasara.

Daugiau
08/17/2021

Išlydėta projekto „Šaknys“ komanda
Rugpjūčio 12 d. Lemonte, šalia Pasaulio lietuvių centro esančiame Kryžių kalnelyje vyko projekto „Šaknys“ komandos išlydėjimas. JAV Lietuvių Bendruomenė kartu su JAV Lietuvių jaunimo sąjunga ir Lietuvių Fondo paramos dėka įgyvendina projektą „Šaknys“.

Daugiau
07/30/2021

Lietuviško geno puoselėtoja
Harvard University absolventė Nomeda Girnius yra puikus pavyzdys, kaip iš kartos į kartą perduodamas lietuviškasis genas. Su biomedicinos mokslų daktare N. Girnius kalbamės apie šeimos prioritetus, anksti įsižiebusį siekį kovoti už Tėvynę Lietuvą, vaikams perduotą patirtį bei savosios tautos kultūros pažinimą ir… sklandžiai lietuviškai kalbantį vyrą amerikietį.

Daugiau
07/30/2021

Paminėta S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 88-erių metų sukaktis
Š. m. liepos 18 d. Čikagoje esanti Market Parko (Marquette Park) lietuvių bendruomenė išeivijoje gyvenančius lietuvius pakvietė į renginį paminėti S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 88-erių metų sukaktį ir pagerbti jų atminimą. Renginį organizavo JAV LB Marquette Parko Apylinkės bendruomenė, Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga (ALIAS), Amerikos Lietuvių Taryba bei Lietuvos Šaulių Sąjunga Išeivijoje.

Daugiau
07/14/2021

Šiaurės lietuvių bendruomenės atsisveikinimas su Čikagos Generaliniu konsulu Mantvydu Bekešiumi
Seniai, seniai, net prieš keturis metus, atvyko į mūsų kraštą Mantvydas Bekešius ir tapo Generaliniu konsulu. Bėgo dienos, bėgo metai ir baigėsi pareigų terminas. Visi iš anksto žinojo – konsulo darbas laikinas, nepastovus, bet labai labai svarbus! Rodos, tik vakar atvyko, o kiek daug visko per tą laiką įvyko. Ir štai atėjo valanda tarti „ačiū!“, ir palinkėti sėkmės tolimesniems jo gyvenimo kelio darbams.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu