Daugiau 
 
07/14/2021

R. Satkauskas: „Svarbu, kad mūsų šaknys nebūtų nukirstos”
Amerikos lietuvių gydytojų sąjungos narys, vienas geriausių Illinois valstijos kaimo gydytojų Remigijus Satkauskas, pelnęs Illinois Rural Health Association (IRHA) apdovanojimą, didžiuojasi savo lietuviškomis šaknimis.

Daugiau
07/09/2021

Čikagos lietuviai renkasi kartu žaisti golfą
Seniai žinoma tiesa, kad žymiai lengviau randame bendrą kalbą arba geriau jaučiamės su tais, kurių pomėgiai ar laisvalaikio leidimo būdas yra panašūs į mūsų pačių. Būtent dėl šios priežasties ne taip retai gimsta noras burtis į įvairiausias draugijas, klubus, kuriuose galima smagiai leisti laiką, tobulėti. Kartais nustembame išgirdę, kokių tik pomėgių ar laisvo laiko leidimo būdų žmonės turi! Mes, lietuviai – ne išimtis, bendrų pomėgių vedami susirandame draugų, gimsta naujos draugystės ir daugybė puikių idėjų. Toks poreikis burtis nesvetimas ir gyvenant toli nuo gimtinės, kai šalia darbo bei kasdieninių rūpesčių norisi skirti laiko sau, savo pomėgiams.

Daugiau
07/07/2021

Tautiška giesmė skambėjo Čikagos upėje!
„Sveikiname lietuvius visame pasaulyje, siunčiame linkėjimus iš lietuvybės širdies – Čikagos ir kartu susikibę rankomis giedame Tautišką giesmę ir švenčiame Lietuvos valstybės dieną. Jūs, pasaulio lietuviai, esate tikrieji Tėvynės ambasadoriai. Jūsų dėka Lietuvos vardas skamba visame pasaulyje!“, – susirinkusius Čikagos lietuvius sveikino LR Generalinis konsulas Mantvydas Bekešius.

Daugiau
06/24/2021

Stalinizmo laikotarpio nusikaltimai bus žinomi portugališkai kalbančiam pasauliui
JAV ir Lietuvoje žinomo menininko, neuromokslų tyrinėtojo, teisinio konsultanto, retų lietuviškų raštų kolekcininko dr. Audriaus V. Plioplio 2011–2012 m. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje sėkmingai įgyvendintas projektas „Nepalaužta dvasia”, skirtas Stalino masinių trėmimų 70-ajai sukakčiai paminėti, sulaukė ne tik  didelio susidomėjimo tarp išeivijos lietuvių, bet ir atvėrė kelią apie tai sužinoti portugališkai kalbančiam pasauliui.

Daugiau
06/17/2021

Birželio sukilimui – 80
Lietuviai Čikagoje mini Gedulo ir vilties dieną, pažymi ir švenčia Birželio sukilimo – Tautos sukilimo – 80-ąsias metines. Minėjimas prasidėjo Šv. Kazimiero kapinėse, kur buvo pagerbtas vienas iš Birželio sukilimo  vadovų ir organizatorių P. Narutis–Žukauskas (1920-2014 m.). Čia taip pat yra palaidoti Lietuvos generolai: P. Plechavičius, S. Dirmantas, K. Musteikis, M. Reklaitis.

Daugiau
06/11/2021

Ypatingas Čikagos lietuvių bėgimo klubo savaitgalis
Neeilinis savaitgalis bėgimo klubui! 12 bėgikų klubo narių (2 komandos po 6 bėgikus) šį savaitgalį dalyvavo ilgiausioje estafetėje 339 mylios arba 549 km Ajovos valstijoje. Rekordinis karštis +100F, kalnai su virš 300 m pakilumu, nesustojantis bėgimas išilgai Ajovos nuo Siuox City iki Dubuque nepalaužė klubo narių! Ankstų pentadienio rytą startavę, bėgikai finišą pasiekė po 53 valandų sekmadienį ir sau iškeltą iššūkį iveikė! Finiše buvo nustebinti organizatorių paleistu Lietuvos himnu! Bėgimo klubas sulaukė daug pagyrimų, kad esą vieningi, linksmi ir išradingi!

Daugiau
06/03/2021

Mes žygiuojam Dievo šviesoje
Gegužės 25 d., antradienio vakare buvo paminėtas „Vyturio“ pavasario koncertas ir veiklos metų užbaigtuvės. Kadangi nebuvo progos atsisveikinti su praeitų metų abiturientais dėl pandemijos, praeitų metų abiturientai buvo pakviesti į šių metų užbaigimą.

Daugiau
05/27/2021

Lemonto LB valdyba vienija tautiečius
Priešpaskutinį gegužės sekmadienį, Pasaulio lietuvių centre, Banio pokylių salėje, vyko kasmetinis JAV Lemonto apylinkės valdybos ataskaitinis susirinkimas. Renginį organizavo LB Lemonto valdyba, susirinkimą vedė JAV LB Krašto valdybos Socialinių reikalų tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis.

Daugiau
05/19/2021

Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje pagerbtas R.Kalantos ir visų kovotojų už Lietuvos laisvę atminimas
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse esama daug didžių paminklų. Žymiausias jų – pirmasis pasaulyje paminklas Romui Kalantai, pastatytas 1979 m. Jo autorius – Ramojus Moziliauskas, dotuotas jis Šaulių sąjungos.  Čikagoje Romas Kalanta niekad nesilankė. Jis buvo tik devyniolikmetis, atbudus gamtai, žydint Lietuvos sodams, pasirinkęs  tragišką, bet prasmingą išėjimą iš šio pasaulio. Iškeliavęs amžinybėn liepsnos kančiose, spėjęs pranešti – ,,Laisvę Lietuvai!“…

Daugiau
05/19/2021

Čikagos lituanistinė mokykla sėkmingai užbaigė 29-tus mokslo metus
Rodos, tik vakar rugsėjo skambutis sukvietė visus į klases, o jau ir vasara čia. Dangaus mėlynę puošė besišypsanti saulutė. Net ir protarpėmis lašnojantis lietutis nesujaukė pakilios nuotaikos. Gegužės 15-oji. Į mokyklą pradėjo rinktis XXIX-oji Čikagos lituanistinės mokyklos abiturientų laida lydima tėvelių, sesių, brolių ir senelių. Mokyklon rinkosi mokytojai, mokiniai ir svečiai. Sugužėjo visi, kas norėjo pasidžiaugti šaunaus aštuonioliktuko rezultatų finišu. XXIX –oji ČLM laida išlydėjo į gyvenimą 18 abiturientų. Tą dieną pasidžiaugėme ir mūsų sumaniais šeštokais.

Daugiau
05/19/2021

Gedimino lituanistinės mokyklos mokslo metų baigimo šventė
Štai ir baigėsi mūsų 2020 – 2021 mokslo metai! Gegužės 8 d. buvo paskutinė pamokų dieną mokykloje. Mokytojos sveikino mokinius sėkmingai užbaigus metus, vyresniems mokiniams buvo įteiktos pažymių knygelės ir pagyrimo raštai už gerą mokymąsi ir pastangas, o mažiausieji džiaugėsi klasės draugų ir mokytojų plojimais. Neapsiėjome ir be prizų už daugiausiai perskaitytų knygų kiekį. Širdingai tariame „ačiū!“ Goodwill Financial Independent Insurance Agency, kurie jau ne vienus metus iš eilės yra šio svarbaus konkurso rėmėjais ir šiais metais mokiniams padovanojo piniginius čekius!

Daugiau
05/12/2021

Motinos diena Čikagos lituanistinėje mokykloje
Motinos diena – viena gražiausių pavasario švenčių, turinčių gilias tradicijas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Tai diena, kai gražiausi gėlių žiedai  dovanojami pačiam artimiausiam žmogui – MAMAI. Ši diena ne šiaip sau švenčiama pavasarį – Motina tapatinama su žeme. Kaip žemė išaugina derlių, taip mama išaugina vaikus. Taigi pavasarį, kai garbinama žemė, kad būtų derlinga, nepamirštamos ir motinos.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu