Daugiau 
 
01/17/2020

Naujametinė šventė „Šampano brunch“ 2020
Naujieji 2020-ieji jau pasibeldė ir aplankė mus. Lai jie būna visiems dosnūs, dvasingi, sveiki. Lai visų namuose tvyro harmonija, ištikimybė, meilė, nuoširdumas, pagarba, kantrybė ir ramybė. Visi su nekantrumu laukėme gražios šventės. Pagaliau pasipuošę, pakylėti geros nuotaikos rinkomės į šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurias atnašavo mūsų mylimas klebonas Jaunius Kelpšas. Po to skubėjome į nuostabiai šventiškai papuoštą Parapijos salę.

Daugiau
01/17/2020

LB Lemonto apylinkė pagerbė Sausio 13-osios aukas
Tęsdama kilnias ir gražias tradicijas, LB Lemonto apylinkės valdyba, vadovaujama pirmininkės Violetos Valaitytės, visus tautiečius pakvietė į minėjimą, skirtą prieš 29-erius metus, sausio – 13 –ąją, taikos metu nuo sovietų armijos ir kolaborantų rankų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę žuvusiems Lietuvos sūnums ir dukterims atminti. Renginys vyko sausio 12 d. po antrųjų šv. Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje, Banio pokylių salėje.

Daugiau
01/10/2020

ČLM mokiniai gražiai atšventė Kūčias ir Kalėdas
Kalėdos visada apgaubtos paslaptingumu, laukimu, džiaugsmu ir nerimu. Gruodžio 14 dienos rytą, šventiškai nusiteikę vaikučiai ir tėveliai skubėjo į Čikagos lituanistinę mokyklą. Gražiai išpuoštoje salėje laukė gražuolė eglė spindinti įvairiomis spalvomis.Vieni už kitus gražesni, linksmi ir žvalūs į salę atskubėjo kiškučiai (kiškiai), miško žvėreliai (vaikų ratelis) ir pelėdžiukai (darželis). „Miško pasaką“ sekti buvo patikėta darželio mokytojoms Romanai Samoškai ir Živilei Žukevičiūtei. Į sceną sušuoliavę mažieji kiškučiai su mokytojomis Rasa Zakarauskiene ir Silvija Eglynaite stebino ir džiugino visus savo gražiu ir nuotaikingu pasirodymu.

Daugiau
12/22/2019

Rinkimai į LF tarybą
2020 m. balandžio 25 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre (14911 127 St., Lemont, IL 60439) vyks 57-asis metinis Lietuvių Fondo narių suvažiavimas. Suvažiavimo metu vyks rinkimai į LF tarybą. Trejų metų kadencijai renkami 5 (penki) LF tarybos nariai. LF Nominacijų komisija siūlymus dėl kandidatų priimami iki 2020 m. vasario 15 d. Siūlymus teikti: el. pašto adresu admin@lithfund.org; pašto adresu 14911 127th Street, Lemont, IL 60439 arba tel. 630-257-1616. Daugiau informacijos – www.lietuviufondas.org LF informacija

Daugiau
12/20/2019

Mokytis šiaudinukų meno – net iš kitų valstijų
Artėjant Kalėdoms, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje prasideda tradiciniai šiuo metų laiku organizuojami renginiai. Vienas iš jų – kalėdinių papuošalų iš šiaudų, vadinamųjų šiaudinukų, kūrybos pamoka, kuri muziejuje gruodžio mėnesį rengiama nuo pat muziejaus įkūrimo pradžios, o tai yra jau daugiau nei 50 metų. Dabar šioms pamokoms vadovauja menininkas Donatas Astras, šiaudinukų meno išmokęs ir mokytojo pareigas perėmęs iš savo mamos, talentingos tautodailininkės, dabar jau a. a. Uršulės Astras. Įdomiausia tai, kad kasmet į muziejuje rengiamus mokymus susirenka grupės vis naujų žmonių, kuriems įdomu pasimokyti senojo lietuvių tautodailės meno.

Daugiau
12/20/2019

Dirbantys muziejui susėdo prie šventinio stalo
Sakoma, kad gruodis – tai mėnuo, kuris yra skirtas didžiausiai metų šventei – Kalėdoms. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje jau nuo mėnesio pradžios jaučiama Kalėdų dvasia: šventines eglutes darbuotojos papuošė  ne tik O‘Hare ir Midvay tarptautiniuose Čikagos oro uostuose ir Cook County Treasurer‘s office, bet ir paties muziejaus vestibiulyje. Prieš šventes šioje lietuviškoje institucijoje dar dažniau nei bet kada skamba telefonai – iš visos Amerikos skambina žmonės su įvairiausiais klausimais. Vieni domisi, kaip reikėtų lietuviškais žodžiais pasveikinti gimines su Kalėdomis ir Naujaisiais metais, kiti teiraujasi, kur būtų galima nusipirkti lietuviškos juodos duonos, treti klausia, ar muziejaus dovanų parduotuvėlėje dar liko juos dominančių suvenyrų – juk dovanų metas sparčiai artėja.

Daugiau
12/13/2019

Kalėdiniai pokyliai Vašingtone
JAV Prezidento Donald Trump administracijos visuomeninis patarėjas sveikatos klausimais, LR Garbės konsulas JAV, septyniuose Čikagos priemiesčiuose veikiančios Ilinojaus skausmo klinikos įkūrėjas dr. Jonas V. Prunskis su sutuoktine dr. Terri Dallas-Prunskis gruodžio 9 d. dalyvavo Washingtone vykusiuose kalėdiniuose pokyliuose: JAV Prezidento ir jo sutuoktinės Melania surengtoje kalėdinėje puotoje Baltuosiuose rūmuose ir JAV Viceprezidento Mike Pence bei jo sutuoktinės Karen kalėdiniame pokylyje, vykusiame Viceprezidento rezidencijoje. LR Garbės konsulato JAV informacija Asmeninio dr. J. Prunskio archyvo nuotraukos

Daugiau
12/13/2019

Kai gerumu į žemę sninga
Nors per lapkričio pabaigoje švenčiamą Padėkos dienos savaitgalį Čikagoje taip ir nesulaukėme žadėto sniego, tačiau to savaitgalio šeštadienio vakarą susirinkusieji į Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vykusį klubo „Alatėja“ labdaros pokylį įsitikino, kad ne viską galima nuspėti ar numatyti. Būtent taip nutiko šįkart – tą vakarą vis dėlto snigo, tačiau ne paprastomis, o stebuklingomis snaigėmis. Snigo GERUMU, šildžiusiu mus visus, susirinkusius jau į 14-tąjį kartą vykstantį pokylį, sukvietusį senus ir naujus draugus, bičiulius ir pažįstamus pasidžiaugti bendryste ir kartu švęsti gerumo šventę.

Daugiau
12/13/2019

Kalėdos atėjo į PLC!
Kaip jau tampa tradicija, pirmas pilnas gruodžio savaitgalis Pasaulio lietuvių centre kviečia visus Kalėdų sezono atidarymui. Daugelį metų vykstanti Kalėdinė mugė pritraukia gausybę svečių iš mūsų lietuviškos bendruomenės bei aplinkinių rajonų. Smagu, kad žmonės atkeliauja čia, ieškodami originalių dovanų savo artimiesiems ir draugams bei lietuviškų skanėstų savo šventiniam stalui.

Daugiau
12/13/2019

Šiaurės Amerikos ateitininkų organizacijai - 40 metų
Šiais metais JAV Ateitininkų organizacija šventė savo 40-metį. Šia proga buvo prisiminti pagrindiniai ateitininkų ideologijos principai, padėkota aktyviems Čikagos lietuvių bendruomenės nariams, organizacijos valdybai ir Lemonte įsikūrusių ateitininkų namų pirkėjams.

Daugiau
12/06/2019

Kariuomenės diena su šauliais ir ypatingas svečias
Atkurtos Lietuvos kariuomenės 101-erių metų sukakties paminėjimo renginiai prasidėjo Šv. Mergelės Marijos Gimimo  bažnyčioje. Šv. Mišias atnašavo kunigas Gediminas Keršys. Šauliai dalyvavo iškilmingoje Vėliavų rikiuotėje, meldėsi už Lietuvos karius. Vėliau visi susirinko  prie  Lietuvos karių veteranų „Ramovė“ pastatyto paminklo Lietuvos laisvės gynėjams. Žodį tarė Vytauto Didžiojo Rinktinės vadas Linas Marganavičius. Šauliai padėjo gėlių vainiką, atidavė pagarbą ir tylos minute pagerbė žuvusiuosius.

Daugiau
12/06/2019

Sesės vyresnių skaučių Kandidatės aplanko Dievo Žodžio Ratelį
Kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį apsimainydamos Čikagos apylinkės bažnyčių patalpose vyksta Dievo Žodžio Ratelis, suburdamas moteris iš įvairių Čikagos apylinkių, atvykstančias padiskutuoti kaip jas ir jų artimuosius Dievas veikia kiekvienoje dienoje.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu