Daugiau 
 

Iš Vasario 16-osios gimnazijos gyvenimo

08/04/2017 Aidas

2017-aisiais Vasario 16-osios gimnazija pradėjo skaičiuoti 67-uosius veiklos metus. Simboliška, kad 1951 m. Gimnazijai per Lietuvos nepriklausomybės minėjimo šventę suteiktas laisvės – Vasario 16-osios – vardas. Reikia paminėti ir tai, kad tose iškilmėse dalyvavo garbės svečias Vilhelmas Storosta-Vydūnas.

Ko gero, prasminga būtų apžvelgti šios mokyklos veiklos metus. Taigi, kokie jie, 2016-ieji, buvo Vasario 16-osios gimnazijoje? Gimnaziją 2016 m. baigė 64-oji abiturientų laida (31 abiturientas). Abiturientų brandos egzaminų vidurkis buvo 2,44 (geresnis nei Vokietijos Heseno (Hessen) žemės vidurkis)! Geriausi abiturientai: Tabėja Elizabeta Šėfer (Tabea Elisabeth Schäfer) (vidurkis 1,0), Deivydas Milašius ir Renaldas Barkauskas (vidurkis 1,3), Enrika Lazovskytė (vidurkis 1,4).

Gimnazijoje mokosi 187 mokiniai, dirba 39 darbuotojai: 29 mokytojai, 10 kitų darbuotojų. Gimnazistai dalyvavo trylikoje konkursų: a) 5 vietiniuose (vidiniuose); b) 5 nacionaliniuose
(4 konkursuose užėmė I–III vietas); c) 3 tarptautiniuose (3 konkursuose užėmė I–III vietas). Pedagoginę praktiką pas mus atliko 8 Lietuvos ir Vokietijos universitetų studentai.

Internetinės eros metu verta paminėti, kad gimnazijos interneto puslapį mėgsta 1 853 vartotojai iš Lietuvos ir 779 vartotojai iš Vokietijos. Gimnazijoje nuo 1983 m. veikia Fondas Vasario 16-osios gimnazijai remti, nuo 2001 m. – Gimnazijos draugų ir rėmėjų draugija, nuo 2014 m. – Tėvų fondas (kiekvieną mėnesį tėvai Fondui skiria 5 €, už antrąjį vaiką – 2,5 €), taip pat jis remia įvairius kultūrinius, socialinius, akademinius ir kt. projektus.

Gimnazijos biudžetą papildo įvairių fondų parama, skirta remti mokytojų paruoštiems projektams:
Dietmaro Hoppo fondas „Hopp-Foundation for Computer Literacy & Informatics gGmbH“ skyrė projektui „Informacinių technologijų stiprinimas ir kompiuterių klasės įrengimas“ 45 000 € (dr. Gabriele Hoffmann);

Lietuvos Respublikos (LR) švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) tęstiniam neformaliojo švietimo projektui „Moku lietuviškai“ skyrė 4 600 € (Irena Sattler);

LR ŠMM neformaliojo lituanistinio švietimo projektui „Tau ir man“ skirta 4 000 € (Birutė Augustanavičiūtė, Janina Vaitkienė);

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Fondas sielovados praktikos projektui – 2 727,98 € (prelatas Edmundas Putrimas);

Vokietijos BASF projektui „Priemonės gamtos mokslų kabinetui“ – 2 300 € (Anna Katharina Wild); Lietuvių Fondas projektui „Mokinių paruošta knyga „Lietuvių rašytojų pėdomis Vokietijoje“ – 2 000 $ (Birutė Augustanavičiūtė);

Kauno r. savivaldybė projektui „Lituanistinio ugdymo bazės Vasario 16-osios gimnazijoje stiprinimui“ – 1 410,37 € (Birutė Augustanavičiūtė).

Per metus Gimnazijoje lankėsi daug garbių svečių: Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelatas E. Putrimas, ES Parlamento narys Thomas Mannas, LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, LR ambasadorius ypatingiems pavedimams (Rytų kaimynystei) dr. Žygimantas Pavilionis, LR ambasadorius Vokietijoje Deividas Matulionis; Heseno žemės vyriausybės sekretorius Thomas Metzas; LR švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, LR Nepriklausomybės Akto signataras dr. Eugenijus Gentvilas, lietuvių lengvaatletis, dukart olimpinių žaidynių čempionas, disko metikas Virgilijus Alekna, LR Seimo narys Eduardas Šablinskas, Bergštrasės (Bergstraße) apskrities viršininko pavaduotojas Heinzas Klee, Heseno žemės švietimo ir mokslo ministerijos atstovas Walteris Diehlis, LR garbės konsulė Eva Charlotte Dude, LR garbės konsulas prof. dr. Wolfgangas Freiherras von Stettenas, buvęs LR garbės konsulas Achimas Naumannas, Kauno r. sav. meras Valerijus Makūnas ir jo komanda, LR ŠMM Užsienio lietuvių skyriaus vedėja Virginija Rinkevičienė, LR ŠMM Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius Saulius Zybartas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai ir daugelis kitų.

Gimnazijoje vyko užsienio lietuvių bendrojo ugdymo įstaigų vadovų ir mokytojų sambūris. Paskutinį kartą tokio pobūdžio sambūris Gimnazijoje vyko prieš aštuoniolika metų, 1998-aisiais.
Gimnazijoje viešėjo mokyklos partnerės, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos, merginų choras, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos styginių instrumentų orkestras. Jie surengė keletą koncertų, mokyklų atstovai aptarė bendrų projektų idėjas. Gimnazijos M. Valančiaus kuopos ateitininkai ir jų vadovė Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė organizavo tradicinį „Talentų vakarą“ (šis renginys organizuotas jau 31 kartą).

Lietuvoje vykusiame V tarptautiniame vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalyje „Tūto 2016“ Vasario 16-osios gimnazijai atstovavo tautinių šokių kolektyvas, jo vadovai Audronė ir Gintaras Ručiai bei Gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė. Festivalyje dalyvavo apie 200 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos. Svečiai iš užsienio dalyvavo Lietuvos nacionalinės televizijos laidoje „Duokim garo!“.

7–9 klasių gimnazistės ir direktorės pavaduotoja I. Sattler dalyvavo LR ambasadoje Berlyne vykusiame profesinio orientavimo renginyje „Girl‘s Day“. Merginos turėjo išskirtinę galimybę pažvelgti į diplomatinės tarnybos užkulisius bei savarankiškai atlikti keletą joms patikėtų užduočių. 
Jau keletą metų iš eilės Gimnazijos auklėtiniai lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams laimi aukščiausias prizines vietas. Šiais metais Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje vykusioje olimpiadoje Gimnazijai atstovavo vienas mokinys, Montis Norvaišis (9 kl.). Jis 9–10 klasių grupėje užėmė I vietą ir buvo apdovanotas LR ŠMM I laipsnio diplomu bei vertingais prizais: išmaniuoju telefonu, knygomis ir kitais suvenyrais. Mokinį olimpiadai ruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Birutė Augustanavičiūtė.

Vilniaus lietuvių namuose vykusiame tarptautiniame meninio skaitymo konkurse „Mano sapnuose vaikštai, Lietuva“ Gimnazijai atstovavo Deimantė Gervytė (10 kl.) ir Sofija Elizabeta Materna (10 kl.). 9–12 klasių grupėje D. Gervytė užėmė III vietą. Ir nugalėtojai, ir dalyviai buvo apdovanoti suvenyrais bei padėkos raštais. Mergaites konkursui paruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Birutė Augustanavičiūtė.

Vokietijos Federacinės Respublikos 46-ojo Tarptautinio jaunimo piešinių konkurso Heseno žemės etapo nugalėtoja 10–13 klasių grupėje tapo ir I vietą laimėjo gimnazistė Amy Marie Gergenreder (10 kl.), jai atiteko konkurso diplomas bei kitos dovanėlės. Mergaitės dailės mokytoja – Aina Janulionienė.

Šį pavasarį Gimnazija, padedant LR ŠMM, Vokietijos Lietuvių Bendruomenei, Gimnazijos mokinių tėvams, darbuotojams ir geros valios žmonėms, inicijavo Romuvos parko (tai 5 ha teritorija, kurioje įkurta Gimnazija) tvarkymo darbus: pašalinti menkaverčiai medžiai, tvarkomas reljefas, takas į sporto aikštyną išgrįstas betono trinkelėmis.

Sekminių proga Gimnazijos direktorės J. Vaitkienės ir Tėvų komiteto pirmininkės Judith Hörl iniciatyva pirmą kartą įvyko Tėvų komiteto pažintinė-kultūrinė išvyka į Lietuvą. Grupė aplankė populiariausius lankytinus objektus Vilniuje, Trakuose, Birštone ir Klaipėdoje. Tėvų komiteto nariams taip pat buvo organizuoti vizitai į dvi mokyklas: „Vilniaus lietuvių namų“ gimnaziją ir Klaipėdos E. Balsio menų gimnaziją. Vizitų tikslas – susipažinti su mokyklų infrastruktūra (šiuo atžvilgiu aplankytos mokyklos yra panašios į Vasario 16-osios gimnaziją: turi bendrabučius, rūpinimasis mokiniais turi būti užtikrinamas visą parą).

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės iniciatyva kartu su Vasario 16-osios gimnazija organizuotas Lietuvos parolimpiečių sutikimas. Mūsų delegacija, grįždama iš Rio de Žaneiro, trumpam užsuko į Gimnaziją.

Gimnazijoje vyko 10–12 klasių mokinių ir Sutvirtinimo sakramento kandidatų advento rekolekcijos tema „Palaiminimai…“ (plg. Mt 5,1-12). Joms vadovavo svečias iš Lietuvos kun. Kęstutis Dvareckas kartu su Gimnazijos kapelionu dr. Virginijumi Grigučiu, evangelikų kunigu Rheinaldu Fuhru ir religijos mokytoju Nerijumi Rasteniu.

Gamtos mokslų korpuse atidaryta buvusios gimnazistės Ingrydos Suokaitės-Helmer, gimnazijoje besimokiusios 1954–1962 m., paveikslų paroda.

Pagal mokinių mainų programą savaitę viešėjo būrelis 8–9 klasių mokinių iš Prostejovo gimnazijos (Čekija) ir du juos lydėję mokytojai. Gimnazijoje antrą kartą organizuotas jaunųjų muzikų festivalis „Rennhof Jazz 2016“. Jame džiazavo atlikėjai iš Lietuvos ir Lenkijos.

Metų pabaigoje vyko Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos (LLVS) kūrybinės dirbtuvės. Jose dalyvavo lietuvių rašytojai prozininkai: Birutė Jonuškaitė, Danutė Kalinauskaitė, Laurynas Katkus, Sigitas Parulskis, Jurga Tumasonytė ir vertėjai.

Pažintiniais ir edukaciniais tikslais gimnazistai lankėsi Austrijoje, Lietuvoje, Graikijoje, Prancūzijoje. Vasario 16-osios gimnazijos bendruomenė gausiai dalyvavo paramos akcijoje „Šv. Kalėdų dovanėlė Ukrainos vaikams“.

Žinoma, tai tik menka dalis Vasario 16-osios gimnazijos gyvenimo. Tikrąją dvasią galite pajusti tik atvykę į viso pasaulio lietuvių kurtą ir išlaikytą mokyklą. Laukiame!

„Pasaulio lietuvis“, pasauliolietuvis.lt
Justino Gečo nuotr.

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu