Daugiau 
 

JAV LB Švietimo Tarybos rengtame rašinių konkurse šiais metais dalyvavo net 251 mokinys

05/11/2023 Aidas
lituanistines 1330

Man Vilnius tai pasaka, tai laisvė ir vasara, apjuostas medžių ir kalvų...“

Maya Kimmage

JAV LB Švietimo Taryba tradiciškai daugelį metų kovo mėnesį organizuoja rašinių konkursą lituanistinėse mokyklose. Konkurso mecenatas yra Lietuvių Fondas. Šių metų rašinių konkursas buvo skirtas Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui paminėti.

251 mokiniai rašė šiais metais rašinius iš 14 lituanistinių mokyklų: Čikagos lit. m-kla, IL, V. Krėvės lit. m-kla, PA, San Francisco „Genys“ lit. m-kla, CA, K. Donelaičio lit. m-kla, MD, Žiburio lit. m-kla, MI, Bostono lit. m-kla, MA, Los Angeles Šv. Kazimiero lit. m-kla, CA, Maironio lit. m-kla, Lemont, IL, Dr. Vinco Kudirkos lit. m-kla, NJ, A. Kazickienės lit. m-kla, NY, Kolorado lit. m-kla, CO, Gedimino lit. m-kla, IL, Maironio lit. m-kla, NJ, Atlantos lit. m-kla „Saulė“, GA.

Rašinius skaitė vertinimo komisija, kurią sudarė Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokytojos Žydra van der Sluys, Ringailė Barysaitė, Vėjūnė Baltrušaitis, Jūratė Venckienė, Marytė Newsom, Rasa Paliulis, Reda Perevičienė, Rūta Karvelienė, Vitalija Virbukienė.

Mokytojoms teko didelė atsakomybė perskaityti visus rašinius ir atrinkti pačius įdomiausius ir kūrybingiausius mokinių rašinius. Daugelis rašiusiųjų reiškė savo mintis gražiais, rišliais sakiniais, gebėjo perduoti savo mintis ir jausmus. O tie mokiniai, kurie kūrė eilėraštukus apie Vilnių ar apie save, labai gražiai jungė eilučių galūnių sąskambius.

2 – 3 klasių mokiniai galėjo pasirinkti 10-20 žodžių ir sudaryti žodyną „Mano gražiausių žodžių žodynas“ arba sukurti eilėraštuką „Kas aš esu?“. Šioje grupėje buvo 47 darbeliai.

Labai jausmingai mažiausieji kūrėjai dėliojo savo žodelius apie save, kaip „Aš esu berniukas, aš atrodau kaip tetukas. Mano vardas Ąžuoliukas, mano brolis yra Petriukas.“ (Ąžuolas M.) arba „Aš Gretutė aš graži, į saulutę panaši“ (Greta V.).

Tie, kurie kūrė žodyną, pasirinko jiems pačius gražiausius žodžius, anot Aro S. „Meilė – kai žmogus yra mylimas, Lietuva – mano mamytės šalis, o Dievas – žmogus, kuris yra aukščiau už visus“.

Dvi pirmąsias vietas šioje grupėje laimėjo trečiokai Ąžuolas Martusevičius iš Gedimino lituanistinės mokyklos, IL ir Aras Skripkauskas iš Maironio lituanistinės mokyklos, IL. Dvi antrąsias vietas laimėjo 3 kl. mokinys Benas Schroeder (Čikagos lit. m-kla, IL) ir antrokė Greta Venckutė (Los Angeles Šv. Kazimiero lit. m-kla, CA). Dvi trečiąsias vietas laimėjo trečiokės iš Čikagos lit. m-klos, IL, tai Neda Vaskys ir Greta Sileika. O Tomui Juknai (Maironio lit. m-kla, IL) atiteko paskatinamoji premija už eilėraštuką „Kas aš esu?“.

4 – 6 klasių mokiniai rinkosi vieną temą iš dviejų pasiūlytų, tai eilėraščio kūrimas „Vilnius – Lietuvos sostinė“, pasirenkant 20-40 lietuviškų žodžių, apibūdinančių Vilnių, jo grožį ar istoriją arba rašyti rašinį „Mano šeima“. Pasirinkę šią temą, mokiniai dalinosi savo mintimis apie šeimą, kurioje „esi visada mylimas ir mylintis visą gyvenimą“. Šioje grupėje iš viso buvo gauta 95 rašiniai.

Vilniaus 700 metų jubiliejui skyrė savo eiles Ieva T.: „700 jau metų Vilniaus miestui kaip žinia, kunigaikštis Gediminas sostinę atkėlė čia. Susapnavęs keistą sapną, kreipėsi jis pas žynį...“. O šeštokė Maya K. rašo, kad „Man Vilnius tai pasaka, tai laisvė ir vasara, apjuostas medžių ir kalvų...“. Penktokė Adria J. pasirinko temą „Mano šeima“, nes „tai pats geriausias jausmas visame pasaulyje“.

Dvi pirmas vietas laimėjo 4 kl. mokinė Ieva Techovaitė (Maironio lit. m-kla, Lemont, IL) ir šeštokė Kamilė Tumasonė (Atlantos lit. m-kla „Saulė“, GA). Antras vietas laimėjo šeštokė Maya Kimmage (K.Donelaičio lit. m-kla, MD) ir ketvirtokė Adelė Usonytė (Mairionio lit. m-kla, Lemont, IL). Dvi trečias vietas ir paskatinamą premiją laimėjo Maironio lituanistinės mokyklos (Lemont, IL) mokinės Adria Jelinskas, Augustė Garšva, Vesta Vaitekonis.

Septintokai ir aštuntokai rinkosi temą: „Lietuva – mano antrieji namai“ ar „Kodėl svarbu išlaikyti lietuvių kalbą?“. Perskaitėme 74 rašinius.

Mokiniai įdomiai ir vaizdžiai rašė apie Lietuvą kaip apie antruosius namus arba kaip apie antrąją savo tėvynę. O kai kuriems mokiniams ji net ne antrieji namai, o kaip pirmieji namai, nes čia daug giminių ir daug lietuviško maisto, ko labai pasigenda, gyvendami Amerikoje. Ir Lietuvoje labai daug reikia kalbėti lietuviškai su seneliais, pusbroliais ir pusseserėmis, dėdėmis ir tetomis.

Anot Beatričės Reichert, kokie jie tie mano antrieji namai? O gi tai „Lietuva, mano antra gimtinė, plieskianti saulė, žali žali laukai ir miškai, kovojų kraujas. Broliai, sesės, naminis maistas, šiltnamiai pilni daržovių bei gėlių.“ Mokiniai pasirinkę kitą temą „Kodėl svarbu išlaikyti lietuvių kalbą?“, klausia savęs, kas man yra lietuvių kalba ir ieško atsakymo. „Ji yra dalis manęs. Kuomet prisistatau, aš visuomet sakau – aš esu Ema, su viena „m“, nes esu lietuvė“ (Ema K.).

Pirmąją vietą paskyrėme Atlantos lituanistinės mokyklos „Saulė“ (GA) septintokei Beatričei Reichert, o antrąją vietą – Bostono lituanistinės mokyklos (MA) aštuntokui Kajui Šiškai. Dvi trečiąsias vietas laimėjo aštuntokė Ema Kimmage (K. Donelaičio lit. m-kla, MD) ir septintokė Amelia Rutkiewicz (Niujorko Maironio lit. m-kla, NY). Taip pat dvi paskatinamosios premijos buvo paskirtos septintokei Maia Oliveira (Bostono lit. m-kla, MA) ir aštuntokei Kai Genender (Aleksandros Kazickienės lit. m-kla, NY).

9 – 10 kl. grupėje perskaitėme 20 rašinių. Mokiniai galėjo pasirinkti iš dviejų vieną labiausiai patikusią temą. Moksleiviams buvo pasiūlytos temos – „Kokias svarbias vertybes lituanistinė mokykla įskiepijo mano ateičiai ir lietuvybei?“ ir „Kodėl reikalingas menas mano gyvenime?“. Vyriausiųjų mokinių rašiniai atvėrė kaip plačiai ir giliai jie mąsto, didžiuojasi ir vertina ką turi ir prie ko gali prisiliesti kiekvienas iš jų.

„Aš užaugau kartu su lietuviška mokykla. Lietuviška mokykla yra dalelė manęs. Kartu su ja pažinau lietuvių kalbos grožį, sužinojau ir išmokau didžiuotis Lietuvos istorija...“, taip rašo Gabija Bickus. O Amelija Slezas dalijasi mintimis apie meną kaip apie linksmą laiką su močiute menininke ir laisvę išreikšti savo jausmus. Viviana Didžbalytę mano, kad „menas ugdo žmogaus kūrybingumą ir tobulina vaizduotę. Tuo pačiu menas padeda spręsti ir organizuoti mintis, planus ir emocijas.“

Pirmąją vietą paskyrėme Maironio lit. m-klos (Lemont, IL) dešimtokei Gabijai Bickus. Dvi antrąsias laimėjo devintokė Amelija Slezas (Bostono lit. m-kla, MA) ir dešimtokė Viviana Didžbalytė (Maironio lit. m-kla, Lemont, IL). Trečiąją vietą laimėjo devintokė Roberra Beresnevičius (Maironio lit. m-kla, Lemont, IL). Paskatinamąsias premijas laimėjo du mokiniai iš Los Angeles šv. Kazimiero lit. m-klos (CA), tai devintokas Deivis Elijah Danovitch ir vienuoliktokė Camile Casper.

Gavome šiemet 15 rašinių anglų kalba. Pirmąją vietą laimėjo septintokė Katrina Keegan (Bostono lit. m-kla, MA), pasirinkusi temą „Kuo yra įdomi Lietuva?“. Dvi antrąsias vietas paskyrėme devintokui Simonui Bartusevičiui (Bostono lit. m-kla, MA) už temą „Kaip savarankiškumas padeda man augti?“ ir aštuntokui Matui Covalesky (Dr. Vinco Kudirkos lit. m-kla, NJ) už temą „Kuo yra įdomi Lietuva?“. Trečioji vieta atiteko aštuntokei Veronikai Covalesky (Dr. Vinco Kudirkos lit. m-kla, NJ), pasirinkus temą „Kaip savarankiškumas padeda man augti?“. O paskatinamoji premija buvo paskirta aštuntokui Adam Garbisch (Los Angeles šv. Kazimiero lit. m-kla, CA), kuris rašė „Kaip savarankiškumas padeda man augti?“.

Daug gražių minčių, idėjų, džiaugsmo, motyvacijos ir meilės turi mūsų jaunimas. Džiaugiamės ir didžiuojamės jais!

JAV LB Švietimo tarybos narė Vitalija Virbukienė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu