Daugiau 
 
02/29/2024

Niujorke vyks Šiaurės Amerikos ir Lietuvos verslo forumas
Kovo 5-7 dienomis Niujorke, JAV, vyks Šiaurės Amerikos ir Lietuvos verslo forumas (North American Lithuanian Business Forum) – renginys, skirtas suartinti Lietuvos bei Šiaurės Amerikos ekonominius ryšius, stiprinti bendradarbiavimą su Lietuvos diaspora bei kurti abipusiai naudingus verslo santykius.

Daugiau
01/26/2024

Milvokio žydų muziejus pristato parodą apie Popieriaus brigadą – Vilniaus geto knygų gelbėtojus
Vieni priespaudai priešinasi žodžiais, kiti – ginklais. O naujoje Jungtinių Valstijų įsikūrusio Milvokio žydų muziejaus parodoje pagerbiami Vilniuje gyvenę žydų tautybės vyrai ir moterys priespaudai priešinosi gelbėdami knygas nuo ugnies.

Daugiau
01/12/2024

Ieškomi majoro Juozo Tomkaus giminės
Ieškome 1923 m . sausio 10-15 d. Klaipėdos sukilimo savanorių armijos štabo viršininko, Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo Žvalgybos skyriaus kontržvalgybos dalies viršininko, „Kario“ redaktoriaus, aktyvaus šaulio (LŠS 1-osios Kauno rinktiinės tarybos nario), majoro Juozo Tomkaus-Okso giminių.

Daugiau
01/04/2024

Garbingas apdovanojimas garbės konsulei
Labai džiaugiamės ir nuoširdžiai sveikiname gerb. p. Ingridą Bublys, Lietuvos Respublikos Garbės Generalinę konsulę Ohajo valstijoje su garbiu Globalios Lietuvos Lyderių apdovanojimu už Lietuvos verslų auginimą, atveriant duris į didžiausią pasaulio rinką.

Daugiau
01/02/2024

Iniciatyva „Šaknys“ buria JAV lietuvius įamžinti pirmųjų išeivių atminimo
JAV lietuvių bendruomenė kartu su JAV lietuvių jaunimo sąjunga jau trejus metus vykdo projektą „Šaknys“ – jaunuoliai iš įvairių JAV vietų tvarko protėvių kapus ir kartu su kitais komandos nariais diskutuoja lietuviško paveldo išsaugojimo ir lietuviškosios tapatybės temomis. Projektas „Šaknys“ suteikia jaunimui galimybę geriau pažinti JAV lietuvių bendruomenės istoriją, savo lietuviškąjį paveldą, užmegzti naujų pažinčių.

Daugiau
12/22/2023

Diplomatinio korpuso kalėdinė šventė
Gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos Garbės konsulas Pietų Floridoje dr. Jonas Prunskis kartu su kitais 130 diplomatų ir svečių dalyvavo kasmetinėje Pietų Floridos diplomatinio korpuso kalėdinėje šventėje, vykusioje ,,Biltmore” viešbutyje Coral Gables, Floridoje. Šventės metu dr. Prunskis Argentinos Generaliniam konsului Santos Goni (dešinėje) ir jo dukrai Ximenai įteikė puikią modernios mūsų šalies vizitinę kortelę – Mariaus Jovaišos knygą ,,Neregėta Lietuva”, pristatančią pasauliui Lietuvą jau ne tik kaip neregėto, stulbinančio kraštovaizdžio, bet ir išskirtinių talentų ir gebėjimų šalį. Kalėdinėje šventėje dr. J. Prunskis taip pat bendravo su Jungtinių Valstijų pakrančių apsaugos tarnybos admirolu Douglas Schofield, kuris 1997 m. būdamas Lietuvoje padėjo įgyvendinti Baltijos šalių pakrančių apsaugos iniciatyvas. LR Garbės konsulato Pietų Floridoje informacija

Daugiau
12/01/2023

Puiki žinia Pietų Floridos lietuviams
Lapkričio 18 d. Floridoje, Fort Lauderdale mieste vyko oficialus Lietuvos Respublikos garbės konsulato atidarymas. Garbės konsulu Pietų Floridoje paskirtas JAV lietuvis dr. Jonas Prunskis. Atidarymo priėmime dalyvavo iš Vašingtono atvykusi LR Ambasadorė Audra Plepytė, Fort Lauderdale miesto meras Dean Trantalis, Islandijos Konsulas Matthias Eggertsson, Vokietijos vicekonsulas Klaus Bormann, Taivano Misijos vadovas Charles Chou, daktaras Gabor Racz, buvęs ledo ritulininkas Darius Kasparaitis, vietos verslininkai, lietuvių bendruomenės nariai, lituanistinės mokyklos atstovai. Šventės pabaigą vainikavo vietinė lietuvių tautinių šokių grupė „Papartėlis“, vadovaujama Gintarės Pazera.

Daugiau
10/27/2023

JAV Lietuvių Bendruomenės XXIII Tarybos trečioji sesija
    Spalio 13-15 d. 2023 m. Denver Kolorado valstijoje vyko JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) XXIII Tarybos trečioji sesija. Sesijoje dalyvavo 39 Tarybos nariai, 16 Krašto valdybos (KV) atstovų, Lietuvių Fondo Tarybos pirmininkas Tauras Bublys, Kanados Lietuvių bendruomenės pirmininkas Kazimieras Jonas Deksnys, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pirmininkė Dalia Henke, Pasaulio lietuvių sielovados vadovas Arkivyskupas Lionginas Virbalas, svečiai iš Lietuvos: LR URM Viceministras Egidijus Meilūnas, LR Ambasadorė JAV Audra Plepytė, LR Ambasadorius ES Arnoldas Pranckevičius. LR Generalinė konsulė Los Andžele Laima Jurevičienė, LR Generalinė konsulė Čikagoje Sigrida Mulevičienė, LR Seimo narė Dalia Asanavičiūtė, LR Seimo ir PLB komisijos pirmininkas Jonas Bružas, JAV LB KV Visuomeninių reikalų tarybos narys Jonas Howes, ŠALFASS pirmininkas Laurynas Misevičius,

Daugiau
10/24/2023

Juozas Gaila ir jo neišsipildžiusi svajonė apie knygą
Apie 2023 m. rugsėjo 12 d. Anapilin iškeliavusį, 93-jų metų sulaukusį Juozą Vytautą Gailą (Gailevičius) rasite informacijos ne vienoje enciklopedijoje, ne viename lietuvių išeivijai skirtame leidinyje. Pelnytai, juk Juozas Gaila, dar besimokydamas lietuviškoje gimnazijoje Dypholce (Diepholz), Vokietijoje, įsitraukė į lietuvišką veiklą, vadovavo moksleivių ateitininkų kuopai, sporto būreliui. Emigravęs į Jungtines Amerikos Valstijas, buvo Rytų Amerikos moksleivių ateitininkų apygardos vadas, organizavo jaunimo vasaros stovyklas, tobulinimo kursus. Nors Amerikoje įgyta chemiko specialybė ir vėliau gautas darbas įtraukė į amerikietišką aplinką, savaitgaliais, atostogų metu jis ir vėl nerdavo į lietuvišką veiklą: vedė radijo valandėles, organizavo stovyklas, renginius, rašė į išeivijos spaudą. Nuo 1961 m. buvo aktyvus JAV lietuvių bendruomenės narys, ėjo JAV LB Krašto valdybos vicepirmininko, Kultūros tarybos pirmininko pareigas. 1973 m. stojo prie JAV LB vairo (iki 1976 m.). Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1993 m. tapo pirmuoju Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovybės Vilniuje vadovu. PLB atstovo pareigas ėjo penkerius metus – iki 1997 m. pabaigos.

Daugiau
09/06/2023

JAV lietuvių akademinės bendruomenės žmonės, mintys ir darbai
Pagrindiniai šio straipsnio herojai yra gausios JAV lietuvių diasporos žmonės, tiksliau, toji jų dalis, kurie baigiantis Antrajam pasauliniam karui į Vakarus pasitraukė būdami vaikai, paaugliai ar vos sulaukę pilnametystės.

Daugiau
08/29/2023

Lietuvis medikas – tarp geriausių savo srities specialistų
Viena sparčiausiai augančių žiniasklaidos platformų medicinos srityje „Becker's“ paskelbė 2023 m. pirmaujančių medikų sąrašą. Į šį sąrašą patekę gydytojai yra pirmaujantys savo srities specialistai, turintys gilių klinikinių žinių ir turtingą profesinę patirtį. Daugelis jų per savo karjerą užėmė vykdomąsias pareigas ligoninėse, sveikatos priežiūros sistemos padaliniuose ar sveikatos priežiūros įstaigose, tuo pačiu metu būdami bendruomenės valdybos nariais arba nacionalinių organizacijų nariais.

Daugiau
08/11/2023

„Šaknys“: jaunimas tvarkė lietuviškas kapines
Sėkmingai baigėsi jau trečius metus JAV Lietuvių Bendruomenės kartu su JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga organizuojamas projektas ,,Šaknys”, kurio tikslas yra suburti jaunus JAV lietuvius ekspedicijai į seniausias lietuvių apgyvendintas vietoves Amerikoje ir įamžinti pirmųjų išeivių atminimą JAV.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu