Daugiau 
 

Kviečia XIII teatro festivalis

10/10/2014 Aidas
teatras-2

2014 m. spalio 10-12 dienomis Čikagoje vyks didžiulė teatro šventė – XIII teatro festivalis. Nuo 1968 metų, tuometinio JAV LB Kultūros tarybos pirmininko Anatolijaus Kairio sumanymu rengiamų festivalio tikslas – skatinti meno mylėtojus kurti, bendrauti, būti matomiems, domėtis teatro menu ir jo istorija. Jau daugiau kaip 45 metus festivalis sulaukia ir dalyvių, ir žiūrovų susidomėjimo. Dabar būtų sunku suskaičiuoti, kiek kartų Čikagos ir kitų Jungtinių Valstijų miestų scenų uždanga vėrėsi spektakliams, kiek valandų kartu su atlikėjais džiaugėsi ir kentėjo tūkstančiai žiūrovų. Dar sudėtingiau suskaičiuoti ir įvertinti tą triūsą, kūrybinius bandymus ir ginčus, kurių neišvengia kūrėjai. Pagarbą ir susižavėjimą kelia visų pasišventusių teatralų ilgamečiai darbai.

Pasibaigus 2008 m. XII teatro festivaliui, tuometinė „Draugo“ vyr. redaktorė Dalia Cdzikaitė rašė: „Kiek teatro grupių atvyks į XIII teatro festivalį, sunku atspėti, bet kai kurie išvažiavo pažadėję kitą kartą atvežti dar profesionalesnį spektaklį“ („Draugas“, 2008 m. lapkričio 1 d.) Šiandien drąsiai galime pasakyti, kad kai kurie teatrai neužmiršo pasižadėjimo, ir į XIII teatro festivalį atvyko trys teatrai – „Langas“, „Žalios lankos“ ir „Žaltvykslė“, dalyvavę praėjusiame festivalyje.

Šių metų teatro festivalį drąsiai galime pavadinti tarptautiniu – jame dalyvauja teatro kolektyvai iš JAV (Detroit, MI teatras „Langas“ ir Čikagos teatro sambūris „Žaltvykslė“), Kanados (Toronto teatro studija „Žalios lankos“), Lenkijos (Punsko lietuvių kultūros namų Klojimo teatras) ir Lietuvos (Jurbarko Konstantino Glinskio teatras).

Tad kviečiame visus spalio 10-12 dienomis atvykti į Jaunimo centrą (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) ne tik pasižiūrėti spektaklių, bet ir aplankyti Čiurlionio galerijoje veiksiančią „Išeivijos teatro JAV istorijos“ parodą. Na, o sekmadienį dalyvauti XII teatro festivalio uždaryme ir plojimais padėkoti visiems, kas mums suteiks puikias prie teatro prisilietimo akimirkas.

Festivalį rengia JAV LB Kultūros taryba, o lėšas festivaliui skiria Lietuvių Fondas, kurio pagrindinis tikslas ir yra išlaikyti ir remti lietuvišką kultūrą.

XII teatro festivalio programa

Spalio 10 d., penktadienį, 7:30 val. v. – Toronto (Kanada) teatro studija ,,Žalios lankos”. M. Camoletti „Vakarienė vištidėje“ (rež. Daiva Botyrienė).
Spalio 11 d., šeštadienį, 12 val. p. p. – Jurbarko (Lietuva) K. Glinskio teatras. Spektaklis vaikams, B. Pūkelevičiūtės „Rimas pas Kęstutį“ (rež. Danutė Budrytė-Samienė).
Spalio 11 d., šeštadienį, 7:30 val. v. – Punsko (Lenkija) lietuvių kultūros namų Klojimo teatras. B. Sruogos „Dobilėlis penkialapis“ (rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė).
Spalio 12 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. – Detroit, MI teatras „Langas“. „Ženteliai“ (pagal Bladykaitę) (rež. Jūratė Mikulevičienė).
Spalio 12 d., sekmadienį, 4:30 val. v. – Čikagos teatro sambūris „Žaltvykslė“. Keturakio „Amerika pirtyje“ (rež. Ilona Čiapaitė).
Premijų įteikimas, vaišės – spalio 12 d., sekmadienį, 6:30 val. v.
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre spalio 10 d., penktadienį, nuo 5:30 val. p. p. iki 7 val. v. – parodos „Išeivijos teatro JAV istorija“ atidarymas.

Nuotraukose - Jurbarko teatras, Punsko (Lenkija) lietuvių kultūros namų Klojimo teatras.

Laima Apanavičienė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu