Daugiau 
 

Lemonte prie Kryžių kalnelio iki Lietuvos skambėjo tautinė giesmė

07/12/2023 Aidas

Tradiciškai iškilmingai, skambiai ir nuoširdžiai lietuviškai JAV LB Lemonto apylinkės valdybos iniciatyva buvo paminėta viso pasaulio lietuviams svarbi Lietuvos valstybės – Mindaugo karūnavimo diena.

Giesmė suvienijo tautiečius

Saulei žeme ridinėjantis, prakaitui žliaugiant kūnu, tvirti prigimtinėmis šaknimis ir atvira širdimi mylintys Lietuvą – maži, jauni ir vidutinio amžiaus lietuviai, vadovaujami PLC vykdomosios direktorės Elytės Reklaitis giedojo Tautinę giesmę. Plačiai, atvirai, iš gyvenimą mylinčių širdžių liejosi Lietuvos himno žodžiai.

Įspūdingai atrodė puslankiu sustoję vaikai ir paaugliai, rankomis laikydami nuo žemės iki juosmens platumo ir per ilgą gyvą puslankį Lietuvos vėliavą.

Į minėjimą susirinkusius pasveikino LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininkė Janina Sučylienė. Ji perskaitė savo kūrybos susivokti, pakilti ir kiekvienam pasitikėti savimi įkvepiantį eilėraštį „Vardan Lietuvos“.

Vardan Lietuvos

 

Paskleidus melą, apgaulę

supriešinami tėvai ir vaikai.

Žmonėms užtemdžius saulę,

įsižiebia broliškų tautų karai!

 

Pro parako ir gaisro dūmus,

motinų ašaras dėl prarastų sūnų.

Per galingųjų pradėtus žaidimus

žmonija griaunama iš pamatų.

 

Už pinigą, gardesnį kąsnį

parduos visus po vieną!

Ar mąstantis gali pakęsti,

valdžiažmogius, atsitvėrusius siena?!

 

Visi jie – smulkūs pakalikai,

mintantys žmonių ir fondų pinigais!

Nepaklusnųjį išrengia plikai

ir lesa pavirtę vanagais!

 

Kiek dar užteks kantrybės ir  jėgų?!

Kiek leisimės – tiek mins ir tryps!

Jei neįžiebs naujų karų,

naujais įstatymais tauta išnyks...

 

Vedlių lietuviai turi!

Vienybės trūksta ir darnos!

Visi, kam laisvė rūpi,

pakilkim vardan Lietuvos!

 

Įkvėpė budrumo, atsakomybės

Kaip visada svarią, ryžtingą, pasvertą  apie šiandieninę Lietuvos situaciją kalbą pasakė žurnalistė, laikraščio „Bičiulystė“ įkūrėja ir jo redaktorė Ligija Tautkuvienė.  Esant puikiai progai, noriu priminti, kad Ligijai šiemet viešint Lietuvoje, ji buvo pastebėta žinomo OpTV studijos  žurnalisto Valdo Vasiliausko ir buvo pakviesta į tiesioginę laidą, kurios įžangoje V. Vasiliauskas sakė: „Amerikoje gyvenančios lietuvės Ligijos Tautkuvienes vertinimai – kategoriški, nuosprendžiai – griežti. Ji nebijo dirbtinių autoritetų, pasvertai ir pamatuotai kritiška valdžioms“.

Liepos 6-osios minėjime viešnia nuosekliai dėstė Lietuvoje viešpataujančios valdžios tikruosius siekius ir tikslus, kurie anaiptol nėra palankūs šalies gyventojams. Prelegentės dalykiškas pasisakymas buvo palydėtas ilgais tautiečių pritariamais plojimais.

Prisiminimais apie skaudžius tremties išgyvenimus su renginio dalyviais pasidalino tremtinė Felicija Jablonskis. „Tėvai iš didelių rąstų buvo pasistatę namą. Tėtis ir mama gražiai giedodavo, todėl į mūsų namus rinkdavosi žmonės maldai. Mama turėjo labai gražių savo siuvinėtų staltiesių ir gražiai papuošdavo tėčio padarytą altorių. Jie tyliai melsdavosi ir prašydavo Dievo gelbėti juos. Tyliai ir verkdami dainuodavo dainas. Labiausiai atsimenu dainą: „Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus...“, – giliai įsirėžusiais prisiminimais dalijosi p. Felicija.

Apjungė gera energija

Renginyje dalyvavusį jaunimą JAV LB  Lemonto apylinkės valdybos nariai vaišino saldumynais. Tautiškai pasidabinę, gerai nusiteikę Lietuvos valstybės dienos minėjimo dalyviai buvo įamžinti fotografijose.

Po renginio niekas neskubėjo skirstytis. Pakili nuotaika ir lietuvybės saitai ilgai dar nepaleido susirinkusių lietuvaičių...

JAV LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininkė Janina Sučylienė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu