Daugiau 
 

Paskirti apdovanojimai „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“

07/20/2023 Aidas
global 1339

Liepos 17 dieną, minint Pasaulio lietuvių vienybės dieną ir legendinių lakūnų Stepono  Dariaus ir Stasio Girėno skrydį per Atlantą, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis skyrė iškiliems Lietuvos diasporos atstovams garbės ženklo ,,Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ apdovanojimus.

JAV lietuvių organizacijai „Lietuvos vyčiai“, šiais metais skaičiuojančiai jau 110-uosius veiklos metus, už ilgametį JAV lietuvių vienijimą, paramą Lietuvos laisvės siekiui ir indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą bei paramos telkimą skirtas aukščiausias garbės ženklo apdovanojimas – Aukso Vytis.

Garbės ženklo medaliai už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę užsienyje, skatinant užsienyje gyvenančių lietuvių įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą ir gerovės joje kūrimą, skirti Argentinos lietuvių muziejui „Olgbrun“ (Argentina), pirmajam atkurtos Italijos lietuvių bendruomenės pirmininkui Sauliui Augustinui Kubiliui (Italija), Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) valdybos viceprezidentui Daniui Rimvydui Glinskiui, Pasaulio lietuvių centro Lemonte vadovui (2008–2023 m.), Pasaulio lietuvių centro valdybos nariui Linui Gyliui (JAV), Mažosios Lietuvos fondo ir draugijos tarybos pirmininkui, Čikagos Ziono lietuvių liuteronų parapijos klebonui Valdui Aušrai (JAV), JAV lietuvių bendruomenės Naujosios Anglijos apygardos pirmininkei Reginai Balčaitienei (JAV), JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos pirmininkei Giedrei Elekšytei-Kniežai (JAV), pirmajam Lietuvos diasporos profesionalų klubui užsienyje Londono Sičio lietuvių klubui (Jungtinė Karalystė), Toronto tautinių šokių ansamblio „Gintaras“ vadovui (1965‒2005 m.) Juozui Karasiejui (Kanada), didžiausios Kanadoje lietuviškos Toronto Prisikėlimo parapijos klebonui Jonui Šileikai (Kanada), Monrealio lietuvių bendruomenės pirmininkei Daivai Jaugelis (Kanada), Jano Nowako-Jezioranskio Rytų Europos kolegijos prezidentui Laurynui Vaičiūnui (Lenkija).

Pasaulio lietuvių vienybės diena kasmet minima liepos 17-ąją. 1933 metais šią dieną legendiniai lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas skrido per Atlantą vedami tikslo suvienyti skirtingose Atlanto pusėse gyvenančius tautiečius. Šiemet sukanka 90 metų nuo istorinio skrydžio.

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu