Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

Nuo iliustracijų egzodo literatūrai iki projekto „Lietuva mano širdyje“

04/12/2019 Aidas

 2017/ 2018 m. m. Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaitykloje buvo vykdoma edukacinė programa „Piešiniai iš leidinio su autografu“. Gimnazistai atskleidė savo kūrybinius gebėjimus, analizavo gimnazijos leidinių su autografais kolekciją, giliau susipažino su pasirinktais leidiniais ir juos iliustravo. Tai jau praeitų mokslo metų veikla. Kodėl dar kartą stabtelėjome prie edukacinės programos „Piešiniai iš leidinio su autografu“?

Nuosekliai išanalizavome gimnazistų piešinius, kokių autorių ir kokioms knygoms jie kūrė iliustracijas. Gilios analizės pareikalavo tų gimnazistų piešiniai, kuriuose jie iliustravo egzodo literatūros kūrinius. Nemažai knygų iliustruoti gimnazistai rinkosi iš kraštietės rašytojos, JAV visuomenės veikėjos Alės Rūtos dovanotos kolekcijos ir kitų įžymių Lietuvos ir užsienio žmonių dovanotų kolekcijų. Edukacinės programos dalyviai iliustravo įvairių mokslo sričių autorių knygas: rašytojo Jurgio Jankaus, poeto, literatūros ir meno kritiko Henriko Nagio, prozininko Apolinaro Čepulio, fotografo Artūro Valiaugos, žurnalisto Algimanto Kaminsko, Lietuvos ir Australijos žurnalistės, redaktorės Ritos Baltušytės, rašytojo, žurnalisto Kosto Kauko, žurnalisto, kino ir teatro kritiko Juozo Almio Jūragio, literatūros tyrinėtojo, poeto Algirdo Tito Antanaičio ir kitų įžymių žmonių leidinius.

         Gimnazistai  kūrybiniuose darbuose atskleidė  meninius gebėjimus, įdėjo labai daug savo širdies, nevengė ir jaunatviško polėkio. Jaunieji kūrėjai pratęsė egzodo literatūros knygų gyvenimus. Jau praėjo metai, kaip vykdėme edukacinę programą „Piešiniai iš leidinio su autografu“, o patirtys, įspūdžiai dar gyvi ir svarbiausia, kad jie nutiesė tiltus į kitus prasmingus darbus šiais mokslo metais. Su menų mokytoja Inga Vagone  įgyvendinome minėtąją edukacinę programą, todėl ir dažnai sugrįžtame prie tos temos ir randame būdus ją tęsti, analizuoti, įsigilinti į atskiras detales. Mokytoja Inga sakė: „ Programos idėja buvo paskatinti gimnazistus dažniau į rankas paimti knygą, susidraugauti su ja. Labai dažnai gimnazistai skaito tik privalomąją - programinę literatūrą, retas į rankas paima kitų autorių knygas. Dailės pamokų metu knygos tapo inspiracijos įrankiu – mokiniai sutartinai turėjo atsiversti 12 -13 knygos puslapį (tomis dienomis buvo įgyvendinama edukacinė programa) ir pagal ten rastą tekstą sukurti iliustraciją. Vieniems idėjų kilo ir po pirmo bandymo, kiti gi vartė ne vieną knygą. Vėliau, atliekant pamokos refleksiją, nemažai gimnazistų išsakė mintis, kad norėtų pasirinktą iliustracijai knygą perskaityti, giliau pasidomėti apie jos autorių.“

         Iš gimnazistų minėtosios veiklos ir kilo idėja parengti projektą „Lietuva mano širdyje“, skirtą Pasaulio lietuvių metams. Visus metus šiame projekte dalyvaus ne tik gimnazijos bendruomenės nariai, bet ir Rokiškio miesto kultūros ir švietimo įstaigų informacijos vartotojai, kurie nuolat lankosi gimnazijos skaitykloje, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus nariai, bibliotekos rėmėjai, ištikimiausi informaciniai rėmėjai Lietuvoje ir užsienyje. Projektą „Lietuva mano širdyje pradėjome vykdyti nuo sausio 15 d., o prasmingų darbų jau pavyko nuveikti ne taip ir mažai.

         Užmegzti bendradarbiavimo  ryšiai su LR Seimo nariu, Seimo ir Pasaulio  lietuvių bendruomenės komisijos pirmininko pavaduotoju dr. Stasiu Tumėnu, straipsnio autorė dalyvavo Kauno Kazio Griniaus progimnazijos organizuotoje respublikinėje mokinių , mokytojų ir bibliotekininkų konferencijoje „Pasaulio lietuviai vakar ir šiandien“ ir skaitė pranešimą „Unikaliosios kolekcijos Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bibliotekoje“.

Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekininkė Rūta Vilutienė retus gimnazijos leidinius eksponavo spaudinių parodose „Iš unikaliosios leidinių su autografais kolekcijos“ ir „Amerikos lietuvių kultūros archyvo ir Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (Čikaga) dovanoti leidiniai“. Gimnazijos Senųjų rūmų bibliotekininkė Dalia Laucienė rašytojo, Lietuvos diplomato, spaudos darbuotojo Igno Šeiniaus jubiliejui parengė spaudinių parodą ,,Tarp Lietuvos ir Švedijos...“, „Romuvos“ padalinyje organizuota spaudinių paroda „Neatrastasis Ignas Šeinius.“

       „Romuvos“ padalinio skaityklos Lituanistikos centre dovanota kraštietės poetės, JAV rašytojos Alės Rūtos leidinių kolekcija populiarinama ne tik gimnazijos bendruomenei, bet su ja supažindinami gimnazijos svečiai, leidiniai naudojami ugdymo procese. Tokiais metodais pažymime Pasaulio lietuvių metus.

        Džiugina ir tai, kad Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos ugdytiniai ne tik dalyvauja gimnazijos gyvenime, bet jiems yra įdomios ir Lietuvoje vykstančios aktualijos. „Romuvos“ padalinio III d klasės gimnazistė Greta Minkevičiūtė dalyvavo tarptautiniame piešinių ir fotografijos darbų konkurse „Trijų spalvų istorija“, skirtame Pasaulio lietuvių metams. Gimnazistė pristatė konkursui fotografiją „Pašaukimas“. „Greta fotografuoti mokosi savarankiškai, patirties dar nėra daug, bet išbandyti jėgas visuomet smagu, - teigė menų mokytoja I. Vagonė, kuri ir paskatino meniškos sielos gimnazistę dalyvauti tarptautiniame konkurse. Šiais metais konkurse dalyvavo daugiau negu 1400 konkursinių darbų  iš visos Lietuvos bei Baltarusijos, Islandijos, JAV, Kaliningrado, Lenkijos, Norvegijos, Šiaurės Airijos.

          Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ narys, biologas , mokslų daktaras Algimantas Jakimavičius gimnazijos „Romuvos“ padalinio gimnazijos bibliotekai dovanoja retus leidinius. Paskutinėje siuntoje buvo leidinys „Pasaulio lietuvis“, skirtas Pasaulio lietuvių bendruomenės gyvenimui ir minčiai. Jame publikuojamą informaciją pritaikysime ugdymo procese.

          Tai tik keli akcentai iš projekto „Lietuva mano širdyje“, skirto Pasaulio lietuvių metams. Dar daug prasmingų veiklos barų įgyvendinsime metų eigoje. Svarbiausia, kad projekto idėja ugdo dalyvių kūrybišką bendradarbiavimą atskirose grupėse ir visus sutelkia vienam bendram tikslui, skatina domėjimąsi literatūra, turtinga lietuvių kalba, o meninių raiškos priemonių pagalba, gimnazistai išreiškia savo gebėjimus, plačiau įsigilina į Lietuvos ir užsienio įžymių žmonių gyvenimo ir kūrybinės veiklos kelią.

Reda Kiselytė, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bibliotekos vedėja

 

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu