Daugiau 
 

Solistės Juditos Leitaitės koncertas

11/18/2016 Aidas
leitaite-1

Solistės Juditos Leitaitės koncertas Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bažnyčiai paremti įvyko sekmadienį, spalio 16 d. Teisybę pasakius, nelabai norėjau eiti į jį, bet labai džiaugiuos, kad po mišių pasilikau bažnyčioje ir išklausiau puikų koncertą. Mecosopranas Judita Leitaitė yra tarptautinių konkursų laureatė, viena aktyviausių ir ryškiausių Lietuvos kamerinės muzikos atlikėjų, apdovanota įvairiomis premijomis ir išleidusi net 14 kompaktinių diskų. Reikia pasakyti, kad dainininkė sudrebino bažnyčios skliautus su savo nuostabiu balsu. Dainos buvo lengvos, visiems pažįstamos ir buvo malonu klausyti.

Pirma daina – giesmė Marijos garbei, G. Caccini „Ave Maria“, labai parodė solistės balso galingumą ir švelnumą. Po to, kai kartu su vaikų choru, sudarytu iš „Vyturio“ (vad. Darius Polikaitis) ir „Svajonės“ (vad. Alina Šimkuvienė) dainininkų, nuskambėjo pirmoji jungtinė giesmė „Panis Angelicus“, jaučiausi, lyg man dainuoja angelas ir pritaria angeliukų choras.

Solistė Judita mėgsta dainuoti ir solo, ir pritariant kitiems dainininkams. Viena iš mano mėgstamųjų giesmių, „Marijos Varpelis“, manęs neapvylė ir dar šiandien galvoje girdžiu tą ypatingą melodiją. Labai gražiai derinosi solistės balsas su vaikų choru.

Judita Leitaitė pati vedė programą ir, su lengvu humoru, pristatė dainas, kitus programos atlikėjus, prisiminė muzikus ir kompozitorius. Skambėjo ir smuiko bei vargonėlių (pianino) garsai. Smuikavo labai talentinga Juditos duktė Paulina Daukšytė, akompaniatorė buvo jau visų žinoma Lisa Kristina. Paulina pagrojo kelis solo smuiko numerius, kuriuos išpildė tiksliai ir jausmingai. Buvo malonu paklausyti ir naujos, jaunos kylančios dainininkės Aidos Skaraitės švelnaus dainavimo. Ji padainavo Gordano „Caro mio ben“. Toliau sekė dainelė po dainelės – vienos daugiau girdėtos, kitos mažiau. Girdėjosi Bražinsko, Raudonikio, Shuberto ir Racevičiaus dainos. Juditos balsas visus labai žavino ir klausytojai norėjo daugiau.

Man asmeniškai labiausiai patiko paskutinės trys dainos – turbūt dėl to, kad aš jas daugiausia pažinojau ir pati esu dainavusi. Prie šių dainų taip pat prisijungė ir smuikas, ir vaikų (angeliukų) choras. Solistė Judita labai gražiai apibūdino šias dainas, o visi atlikėjai savo partijas atliko puikiai. Erdvioje bažnyčioje skambėjo Leiburo „Prie pasakų miesto“, toliau - Lovland „You Raise Me Up“ (lietuviškai) ir Cohen „Aleliuja“ (irgi su lietuviškais žodžiais). Dalyviai nesigailėjo plojimų ir aplodismentų, o solistė į tai labai reagavo ir kai kurias dainas reikėjo pakartoti. Man šiek tiek trūko lietuviškų vertimų žodžių – gal reikėjo juos surašyti programoje – tai tik tokia mano vienintelė pastaba. Vaikų chorui dirigavo vadovai Darius Polikaitis ir Alina Šimkuvienė. Vaikai juos labai gerai sekė ir visą laiką žiūrėjo į dirigentą. Matėsi glaudus bendradarbiavimas tarp solistės ir choro – ji dažnai atsistojo vaikų tarpe ir jų gretose su jais dainavo.

Po koncerto į visus prabilo koncerto „Po Angelo Sparnu“ organizatorė Dainora ir pasidžiaugė gausiu dalyvavimu ir puikiu koncertu.

„Čia jau penktas „Po angelo sparnu“ koncertas. Šių koncertų tikslas – edukacinis. Auginamės jaunąją kartą tam, kad pratęstų garbingas muzikines lietuvių tautos tradicijas, kad jaunieji išsilavintų muzikinį skonį ir mokėtų atskirti tikrąjį, sielos gelmes atveriantį meną nuo populiaraus ir komercinio. Stengiamės sujungti geriausius Lietuvos profesionalus su išeivijoje augančia karta. Mums reikia stengtis padėti vieni kitiems, mums reikia puoselėti ir išsaugoti tokią gražią bažnyčią, kurios architektūrą ir akustiką gyrė ne vienas pasaulinio lygio muzikantų. Tai viena iš gražiausių bažnyčių Čikagoje, būtų nuostabu, kad ji taptų ir koncertų sale ne tik lietuviškiems muzikiniams virtuozams, bet ir besilankantiems svečiams“, - kalbėjo organizatorė.

Džiugu, kad šį kartą atvažiavo mums padėti garsioji ir žymioji solistė Judita Leitaitė. Ji yra buvusi Čikagoje ankščiau, bet pirmą kartą lankėsi šioje nuostabioje bažnyčioje. Dainora prašė atkreipti dėmesį į bažnyčios centre esančią didelę baltą dėžę po baltais angelo sparnais. Ji ragino mesti po dolerį ar du ir trys į tą dėžę ir padėti išlaikyti šią šventovę. Žmonės ne tik sumetė po kelis dolerius, parapijai buvo surinkta kur kas daugiau. Dalyviai dar bėgo pirkti solistės kompaktinius diskus ir, aišku, gauti jos autografą.

Nuoširdžiausia padėka solistei Juditai Leitaitei, jos dukrai smuikininkei Paulinai Daukšytei, jaunai solistei Aidai Skaraitei, akompaniatorei Lisai Kristinai, „Vyturio“ vadovui Dariui Polikaičiui, popchoro „Svajonė“ vadovei Alinai Šimkuvienei, ir visiems vaikams, kurie padovanojo tokią puikią dovaną – neužmirštamą koncertą. Didelis ačiū ir Dainorai Baliutavičienei, „Po Angelo sparnu“ sumanytojai ir rengėjai, už nenuilstamą energiją, padėjusiai visa tai įgyvendinti. Lauksiu kito panašaus koncerto.

Rita Rašymienė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu