Daugiau 
 

Sulaukęs 100 metų, JAV mirė kun. Matas Čyvas

05/06/2016 Aidas
cyvas-993

Šią savaitę, gegužės 2 d., Floridos mieste Sent Pitersberge, JAV, mirė lietuvis kunigas Matas Čyvas, kuriam tik šeštadienį buvo sukakę 100 metų. Šia proga sekmadienį kunigą sveikino ne tik Amerikos lietuvių klubo bendruomenė, bet ir popiežius Pranciškus, o jau pirmadienį M.Čyvas iškeliavo Anapilin. Šimtojo gimtadienio proga parašytame laiške kunigui popiežius padėkojo M.Čyvui už 75 kunigystės metus ir linkėjo Dievo palaimos garbingo jubiliejaus proga.

Sent Pitersbergo šv. Kazimiero misijos vadovas kan. Bernardas Talaišis apie amžinatilsį kunigą pasakoja: „Kunigas Matas labai laukė tos savo dienos, kada jam sukaks 100 metų. Jis jau vežimėlyje sėdėjo, nebegalėjo vaikščioti, bet labai norėjo Mišias aukoti. Atvyko kunigai, buvo monsinjoras Algimantas Bartkus iš Panevėžio, svečiavosi kunigas Simas Maksvytis, Švč. Trejybės bažnyčios rektorius iš Panevėžio. Mes visi tą dieną, šeštadienį, aukojom Šv. Mišias ir meldėmės už jį. Ir sekmadienį, rytdieną, pusę dvylikos, turėjom Mišias laikyt visi kunigai už jį. Aš pas jį nuėjau, paklausiau, kaip pradėjot kitą šimtmetį gyvent, tai jis jau nieko man nebeatsakė. Paklausiau, gal laikysim mišias visi pusę dvylikos, nieko nebeatsakė, nieko... Pirmadienį irgi aplankiau, suteikiau ligonių patepimą, išklausiau išpažinties, kiek jis dar galėjo pakalbėt, priėmė Komuniją... Bet kas svarbiausia, kad kai jį palaiminau, tai jis pats sau kairę ranką iškėlė prisilaikydamas dešine, ir visus palaimino... Po kiek laiko atėjau, ir sužinojau, kad jau iškeliavo pas Viešpatį. Jau buvo paskutinės jo dienos.“

Pasak jo, M.Čyvas visuomet būdavo pasitempęs ir noriai visiems padėdavo. „Jis buvo labai drausmingas ir valingas žmogus. Tikras kunigas“, – sakė B.Talaišis.

Dar sekmadienį apie 80 Amerikos lietuvių klubo narių kunigo šimtojo gimtadienio proga vaišinosi tortu, dalijosi prisiminimais apie kunigą ir pakėlė taurę šampano į šimtamečio sveikatą.

„Jis buvo labai malonus žmogus. Draugavau su juo nuo tada, kai jis atsikraustė į Floridą. Kiekvieną sekmadienį po Mišių jis atvykdavo į klubą tradicinių sekmadienio pietų. Sėdėdavome prie vieno stalo. Niekada nesu mačiusi, kad jis būtų piktas, jis niekada nieko nėra užgavęs“, – sakė Amerikos lietuvių klubo prezidentė Aldona Čėsnaitė. Pasak jos, M.Čyvas vienijo emigrantus ir laikydavo Mišias, kol jam tai daryti leido sveikata. M.Čyvas sutuokė šimtus lietuvių porų, pakrikštijo šimtus jų vaikų.

„Labai gaila... Jis buvo šiltas, draugiškas, nuostabus žmogus. Ramaus būdo, labai protingas, visada mandagus. Paprastai vaikai vengia senų žmonių, bet jis net juos mokėjo sudominti. Anksčiau, kai buvo jaunesnis, jis rengdavo popietes vietiniams lietuviams, su visais sutardavo, visus suburdavo“, – kalbėjo sekmadieninės lietuvių mokyklos „Saulutė“ vadovė Birutė Blotnys.

Dar sekmadienį apie 80 Amerikos lietuvių klubo narių kunigo šimtojo gimtadienio proga vaišinosi tortu, dalijosi prisiminimais apie kunigą ir pakėlė taurę šampano į šimtamečio sveikatą.

Kun. Matas Čyvas buvo gimęs 1916 m. balandžio 30 d. Liliūnų kaime, Ukmergės apskrityje. Mokėsi Šėtos progimnazijoje ir Ramygalos gimnazijoje, o 1934 m. buvo priimtas į Kauno kunigų seminariją. 1941 m. sausio 26 d. gavo kunigystės šventimus ir buvo paskirtas vikaru į Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapiją. 1944 m. pradėjo eiti arkivyskupo Juozapo Skvirecko sekretoriaus ir kapeliono pareigas. Rudenį, artėjant frontui, su arkivyskupu buvo priverstas pasitraukti į Austriją. Po metų atvyko į Romą ir pradėjo studijas Popiežiškajame Grigaliaus universitete, kurias baigė bažnytinės teisės daktaro laipsniu. Porą metų pasidarbavęs šv. Kazimiero kolegijoje prefektu, 1949 m. išvyko į JAV, kur Kalifornijoje dirbo San Diego vyskupijos tribunole. 1963 m. paskirtas šv. Jurgio lietuviškos parapijos klebonu Albany  mieste, kur visų gerbiamas ir mylimas dirbo 25 metus. 1988 m. apsigyveno Sent Pitersberge pas pranciškonus, kur ir mirė, sulaukęs 100 metų.
Nuotraukoje: Sigitas Tamkevičius ir Matas Čyvas

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu