Daugiau 
 

Čikagoje iškilmingai paminėtos Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio-Pūtvio gimimo 150-osios metinės

03/10/2023 Aidas

Šaulys – tautos karys

(Vladas Putvinskis-Pūtvis)

Šventiniai renginiai prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje iškilminga šaulių vėliavų rikiuote. Šv. Mišias atnašavo kunigas Gediminas Keršys. Vėliau šauliai padėjo gėlių vainiką ir uždegė atminimo žvakutę prie Laisvės kovų paminklo, Jaunimo centro kiemelyje.

Minėjimas, kurį organizavo Vytauto Didžiojo Rinktinės šauliai, vyko Šaulių namuose. Renginį vedė sesė šaulė Rasa Marganavičius. Ji pakvietė įnešti Lietuvos, JAV ir šaulių dalinių vėliavas. Sugiedoti JAV ir Lietuvos himnai.

Sveikinimo žodžius tarė šaulių sąjungos kapelionas, klebonas Jaunius Kelpšas. Tylos minute pagerbti į amžino poilsio vietą iškeliavę sesės ir broliai šauliai.  Kalbėjo Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Čikagoje atašė  Julijonas Matukas, Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas adv. Saulius Kuprys, Jaunimo centro pirmininkas Antanas Rašymas ir kiti.

Renginyje dalyvavo Waukegan–Lake County apylinkės valdybos pirmininkas Gintautas Steponavičius ir  žmona Žaneta Steponavičiene.

Sulaukėme garbingų svečių iš Niujorko. Tai Vlado Putvinskio-Pūtvio proanūkis Algis Kulpa su žmona Aldona. Visi susidomėję klausėsi jo įdomaus pasakojimo apie savo prosenelį, jo gyvenimą, jo nuopelnus Tėvynei, tautai ir šaulių sąjungai. Pristatė giminės geneologinį medį.

Sulaukėme svečių ir iš Lietuvos. Tai Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius. Lietuvos šaulių sąjungos aktyvus veikėjas, jos atkūrimo 1989m. iniciatyvinės grupės steigėjas, nuo 1998m. ilgametis LŠS Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas. Kartu atvyko ir jo pavaduotojas Jurgis Škėrys.

Stasys Ignatavičius savo pranešime susirinkusiems pateikė labai daug įdomių istorinių faktų apie neeilinę asmenybę, visuomenės veikėją, knygnešį, mokytoją, rašytoją, žuvininkystės pradininką ir ideologą – Vladą Putvinskį-Pūtvį.

Parlamento gynėjas, brolis šaulys Petras Pučkorius priimtas į Vlado Putvinskio-Pūtvio klubą. Stasys Ignatavičius įteikė jam klubo narystę patvirtinantį pažymėjimą, klubo ženklelį ir vardinį rašiklį.

Svečiai iš Lietuvos įteikė Lietuvos šaulių sąjungos vado Alberto Dapkaus apdovanojimus LŠS Išeivijoje vadui Ovidijui Bernatoniui ir Garbės vadui Juliui Rūteniui Butkui. Atminimo dovanėlės buvo įteiktos aktyviems šauliams.

LŠSI vadas Ovidijus Bernatonis ir vado pavaduotoja Roma Bikulčius užrišo Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje garbės svečio tautinę juostą svečiams iš Niujorko Algiui Kulpai ir jo žmonai Aldonai.

LŠSI vadas Ovidijus Bernatonis už nuopelnus Lietuvai ir Lietuvos šaulių sąjungai įteikė Šaulių žvaigždės medalį Rasai Marganavičius, o Linui Marganavičiui buvo įteiktas  Šaulių žvaigždės ordinas. Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos vadui Vytautui Jurevičiui įteiktas Klaipėdos krašto 100-mečio medalis už jau tradiciškai tapusio kasmetinio Klaipėdos žygio sukilimo metinėms paminėti organizavimą.

Apdovanojimus šauliams teikė ir „Baltijos“ jūrų šaulių kuopos vadė Regina Butkus, ir  Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos vadas Vytautas Jurevičius.

Išnešus vėliavas visi dar bendravo. Renginio dalyvius linksmino brolis šaulys Zenonas Gailius. Skambant jo atliekamai akordeono muzikai salėje sukosi poros.

Dėkojame renginio organizatoriams už rūpestį, nuoširdų priėmimą, sklandų šventės pravedimą, vaišes. Dėkojame  visiems renginio dalyviams. O jų buvo daug! Visi susidomėję klausėsi pranešimų ir tikrai nemažai naujų faktų sužinojo apie iškilią Vlado Putvinskio-Pūtvio asmenybę. Tuo pačiu arčiau susipažino su LŠSI veikla. Susidomėjusius kviečiame įsijungti į mūsų gretas. Apie vykstančius šauliškus renginius sekite mus Facebook tinklo paskiroje: Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje- centro valdyba. Iškilus klausimams rašykite į email: sauliai.iseivijoje@gmail.com

LŠSI sekretorė Irena Šalaviejienė

 

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu