Daugiau 
 
06/07/2024

Įspūdžiai iš 2024 rinkimų į JAV LB Apygardą
Birželio 2 d., sekmadienis, patogus laikas po šv. Mišių Chicagolande, dalyvauti Čikagos Jaunimo Centre rengiamame Vidurio Vakarų apygardos (toliau – VVA) metiniame ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime. Nesusirinko nė 20. 17 dalyvavo balsavimuose... Dviejų balsų persvara, nulemtas SLAPTAS balsavimas.

Daugiau
05/23/2024

Gedimino lituanistinės mokyklos mokslo metų baigimo šventė
Štai ir atėjo paskutinis mokslo metų šeštadienis. Atrodo tik neseniai šventėme mokyklos pradžią ir štai prabėgo dar vieni mokslo metai. O kiek daug visko įvyko per tuos metus, kiek išmokta, sužinota, paaugome visi kartu! Gegužės mėnuo buvo ypač pilnas veiklos: gražiai paminėjome Motinos dieną, mokiniai maloniai nustebino mamas savo rankų darbeliais, taip pat mokiniai rašė testus, pabaigė visus projektus ir darbus, repetavo ir ruošėsi mokslo metų baigimo šventei. Visada yra šiek tiek liūdna tvarkytis klases ir palikti jas tuščias iki rugsėjo, bet smagu džiaugtis ateinančia spalvota vasara. O kur yra geriau pasitikti vasarą, jei ne gamtoje! Paskutinį mokslo metų šeštadienį visada tradiciškai praleidžiame parke.

Daugiau
05/23/2024

Paštu užsienyje balsuojantys rinkėjai gaus dvejų rinkimų balsavimo biuletenius
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) praneša gavusi patvirtinimą iš visų Lietuvos diplomatinių atstovybių, kad tiems rinkėjams, kurie yra užsiregistravę balsuoti paštu, vokai su balsavimo biuleteniais yra išsiųsti praėjusią savaitę ir artimiausiomis dienomis turėtų pasiekti rinkėjų namus. VRK žiniomis, dalis ambasadų vokus su biuleteniais jau yra gavusios iš rinkėjų ir saugo juos iki skaičiavimo dienos.

Daugiau
05/16/2024

Lemonto LB valdybos dovana Motinoms
Sekmadienį, po antrųjų šv. Mišių pl. Jurgio Matulaičio misijoje, Dailės muziejuje įsikūrusioje galerijoje „Siela“, buvo paminėta Motinos diena. Renginį organizavo JAV LB Lemonto apylinkės valdyba. Į skoningai vaikų kūrybiniais darbais papuoštas patalpas renginiui erdvę atvėrė galerijos direktorė Sandra Ščedrina.   

Daugiau
05/16/2024

Ligija Tautkuvienė: Klausimas sau – kodėl kandidatuoju ir kodėl dabar?
JAV gyvenu jau trys dešimtys. Ilgokas laiko tarpas žmogaus gyvenime. Kai tik sugebėjome atsistoti ant kojų, nėriau į LIETUVYBĘ. Bet, Likimas visada ką nors iškrečia netikėto, nelaukto – vyras susirgo plaučių vėžiu, teko atsitraukti nuo bendruomenės reikalų... Pavyko tą nelemtą vėžį išvaryti remisijon. Vaikai įsitvirtino, susitvarkė savo gyvenimus. Turiu nemažą patirtį dirbdama švietimo, kultūros srityse. Tikiu, kad pavyzdys, kokia didelė jėga buvo Lietuvių bendruomenė ir jos viršuje stovėję Br. Nainys, Vyt. Kamantas, A. Gečys, Regina Narušienė, kuriuos ne tik teko pažinti, bet ir stebėti jų darbo stilių – FILANTROPIJĄ – NEMOKAMĄ DARBĄ LIETUVYBEI. Sektinas pavyzdys.

Daugiau
05/16/2024

Mamyčių šventė Čikagos lituanistinėje mokykloje
 Mama... Tai šventas žodis šią dieną erdvėje nuaidintis tūkstančius kartų. Mama... Palaiminta gyvybės dovana per amžius. Mama... Šios Žemės stebuklas, kurį turime branginti ir saugoti.    Pirmąjį gegužės sekmadienį Lietuvoje, o antrąjį – Amerikoje yra švenčiama Motinos diena. Ši šventė ne šiaip sau švenčiama pavasarį. Motina yra tapatinama su žeme – kaip mama išaugina vaikus, taip žemė išaugina derlių.

Daugiau
04/25/2024

Informacija apie balsavimą užsienyje
Visi užsienyje gyvenantys ar laikinai esantys, vyresni nei 18 metų ir balsavimo teisę turintys Lietuvos Respublikos piliečiai, turi teisę ir yra kviečiami balsuoti 2024 metais gegužės, birželio ir spalio mėnesį vyksiančiuose rinkimuose ir referendume dėl pilietybės išsaugojimo.

Daugiau
04/25/2024

Waukegan-Lake apylinkės Lietuvių bendruomenės susitikimas su Arkivyskupu Virbalu
Balandžio 14d. 2024m. Waukegan-Lake County apylinkės ir Šiaurinio Ilinojaus lietuviams buvo didelis ir įsimintinas įvykis. Mus aplankė Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas Užsienio lietuvių sielovadai Jo Ekscelencija Arkivyskupas Lionginas Virbalas. Jo Ekscelencija Arkivyskupas celebravo Šv. Mišias, susitiko su tikinčiaisiais ir bendruomenės lietuviais, o taip dalyvavo apylinkės metiniame ataskaitiniame susirinkime. Dėkojame Ekscelencijai už atsilankymą, mūsų palaiminimą ir šiltą bendravimą. Dėkojame ir visiems mūsų apylinkės gyventojams, kurie lankosi mūsų renginiuose, mišiose. Nuoširdus ačiū ir mūsų gerbiamam Kunigui Gediminui Keršiui, bei vargonininkui Algimantui Barniškiui, kurie nors ir negyvena mūsų kraštuose, bet aktyviai dalyvauja apylinkės gyvenime ir mes jus laikome „šiauriečių“ bendruomenės dalimi.

Daugiau
04/19/2024

Lietuviško žodžio šventė ČLM
Lietuviškas žodis gyvena šeimynykščių lūpose, knygose ir mintyse, toje kasdienėje šnekoje ir dainoje, tuose Čikagos lituanistinės mokyklos koridoriuose, tose klasėse ir namuose. Lietuviškas žodis bujoja mumyse laistomas šeštadieninių pamokų lietumi, nuoširdžiu lietuvišku bendravimu su klasiokais, tėvais ir mokytojais. Ir tą vieną šeštadienį metuose mes švenčiame, mes pagerbiame žodį, mes džiaugiamės pasiekimais ir įvertiname mokinių įdėtą darbą puoselėjant lietuvybę.

Daugiau
04/12/2024

Kas girdėti Waukegan-Lake County lietuvių apylinkėje
Kas dar negirdėjo, nežino,  priminsim, kad Waukegan-Lake County  ir Šiaurinio Ilinojaus apylinkėse nuo seno gyvena daug lietuvių, o pats Waukegan yra centras ir visų lietuviškų  organizacijų šiame regione pradžių pradžia. Pirmieji lietuviai pėsti čia atkeliavo iš Čikagos  dar 19 a. 8-tame dešimtmetyje. Ir dabar mūsų čia yra nemažai gyvenančių, dirbančių, dalyvaujančių lietuviškoje  veikloje. Taigi, kas naujo, kas girdėti  mūsų, o ir Jūsų apylinkėje.

Daugiau
03/22/2024

Velykos Gedimino lituanistinėje mokykloje
Kovo 16- oji buvo paskutinis šeštadienis mokykloje prieš pavasario atostogas. Į mokyklą sugrįšime tik balandį, todėl mokykloje ne tik mokėmės jau įprastos gramatikos ir skaitymo, bet minėjome ateinančias Verbas ir šv. Velykas. Mokiniams buvo ko papasakoti ir jiems ką nuveikti!

Daugiau
03/22/2024

Kovo 11- oji retrospekyviai ir šiandien
Kovo 10-ąją Lemonte, po antrųjų šv. Mišių palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijoje vyko Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 34-ųjų metinių minėjimas. Renginį organizavo JAV LB Lemonto apylinkės valdybos nariai, talkino pal. Jurgio Matulaičio Misijos direktorius Vaidas Lukoševičius, seselės Judita ir Laimutė, renginį rėmė PLC.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu