Daugiau 
 
10/09/2020

Čikagos lietuvių bėgimas „In Memoriam“
Spalio 4 dieną vaizdingame Palos Woods parke Čikagos lietuviai vieningai dalyvavo bėgimo/ėjimo akcijoje „In Memoriam“, skirtoje pagerbti Lietuvos karius. Pasipuošę lietuviška atributika bėgimo šventėje gausiai dalyvavo Čikagos bėgikų klubo nariai, Skautai, Šauliai, lietuvių sporto mokyklos auklėtiniai, jų šeimos ir draugai, lietuvių bendruomenės nariai.

Daugiau
09/18/2020

Mokslo metų pradžia Čikagos lituanistinėje mokykloje
  Gamtos laikrodis nepaliaujamai sukasi. Nepaisant jokių virusų į žemę atkeliavo rugsėjis, o kartu ir nauji mokslo metai. Su jauduliu ir nerimu širdyje jau vasaros viduryje pradėjome jiems ruoštis. Sekėme valstijos gaires, derinome mūsų mokyklos darbo planą. Mokinių tėvelių paskatinti rugsėjo 12 dieną atvėrėme duris. Nors rudeniškas lietus neleido švente pasidžiaugti kiemelyje, erdvios Jaunimo Centro patalpos sutalpino visus po stogu. Skambant smagiai muzikai į salę įžygiavo dešimtokų vedami pirmokėliai. Mokyklos direktorė V. Rupšienė visus supažindino su naujienomis ir taisyklėmis. Su didžiausiu džiaugsmu įteikėme diplomus ir užrišome juostas 28-tos laidos abiturientams, nes praeitus mokslo metus pabaigę nuotoliniu būdu, to padaryti negalėjome.

Daugiau
07/24/2020

„Misija Sibiras 2019“ filmo peržiūra ir pristatymas
Projektas „Misija Sibiras“, LR Generalinis konsulatas Čikagoje ir Pasaulio lietuvių centras kviečia visus į „Misija Sibiras 2019“ ekspedicijos filmo peržiūrą ir pristatymą PLC pievelėje, šį penktadienį 7 val.vakaro. 2019 m. ekspedicijos dalyvė Marija Čyvaitė trumpai pasidalins įspūdžiais iš ekspedicijos ir pristatys projekto tikslą. O po pristatymo bus rodomas dokumentinis filmas „Paliesti Tremtį“ apie Misija Sibiras 2019 metų ekspediciją į Kazachstaną.

Daugiau
07/24/2020

Lituanistikos tyrimo centre vėl vyksta darbas
Kadangi Ilinojaus valstija sušvelnino apribojimus dėl Covid-19 viruso, Lituanistikos tyrimo centro darbuotojai vėl pradeda dirbti įprastu ritmu. Laikomės visų valstijos sveikatos priežiūros nurodymų, taiga nesupykite, jeigu apsilankius pas mus paprašysime dėvėti kaukę.  Dėkojame visiems savanoriams, kurie padeda tvarkyti archyvus. Živilė Garnienė iš „Dainavos“ ansamblio nuskenavo LTC saugomą ansamblio archyvą bei papildė jį „Dainavos“ ansamblio nuotraukomis, programomis ir kita archyvine medžiaga. Dr. Linas Simonaitis ir Petras Simonaitis skirstė renginių programas, kurių turime iš visų Amerikos valstijų. Primename, kad P. Simonaičio suorganizuoti skautai rudenį tvarkė LTC aplinką ir įrengė čia puikią laužaviete. Paulius Vitas, kuris jau ilgą laiką savanoriauja centre, katalogavo muzikologijos archyve saugomus DVD. Savanoriai yra neįkainojama pagalba! Jeigu turite šiek tiek laisvo laiko ir norite prisidėti prie lietuviškos veiklos, skambinkite 773-434-4545 arba kreipkitės info@lithuanianresearch.org LTC informacija

Daugiau
07/10/2020

Renata Kanopka – naujoji Čikagos lietuvių Rotary klubo prezidentė
Nors besitęsianti pandemija keičia mūsų planus, tačiau prasidėjus vasarai atsiranda galimybė kai kuriuos renginius organizuoti lauke, susirenkant nedideliam skaičiui žmonių ir tokiu būdu sumažinant su virusu susijusius pavojus. Tokia galimybe paskutinį birželio šeštadienį pasinaudojo Čikagos lietuvius jungiančio Rotary Club of Chicagoland Lithuanians klubo nariai. Jie kartu su šeimomis saulėtą popietę praleido nuostabioje vietoje šalia Mičigano ežero. Tokiam smagiam susitikimui buvo svarbi priežastis – kaip ir kasmet („rotate” angl. – keistis), pasibaigus klubo prezidento kadencijai, vyko prezidento regalijų perdavimas kitam šio klubo nariui.

Daugiau
06/26/2020

Gedulas ir Viltis prieš 79-erius metus ir šiandien
Sekmadienį, birželio 14-ąją, Lemonto apylinkės lietuvių bendruomenės (LB) valdyba, Lietuvos valstybės konsulatas Čikagoje, Lietuvos Šaulių sąjunga išeivijoje ir PLC organizavo 79-ąsias Sovietų Sąjungos masinio gyventojų trėmimo į Sibirą paminėjimo metines.  Prie renginio buvo prijungta Misija Sibiras organizuota pasaulinė akcija: „Ištark. Išgirsk. Išsaugok“.  Pranešimus skaitė ir kalbėjo LB Lemonto apylinkės pirmininkė Violeta Valaitytė, LR generalinis konsulas Mantvydas Bekešius ir Šaulių sąjungos išeivijoje vadas Julius Butkus. Prie tremtinių Motinos ir už laisvę kovų vado A.A. Vanago paminklų Pasaulio lietuvių centre atminimo vainikus padėjo V.Valaitytė ir M.Bekešius. Ištremtųjų vardus ir jų likimus susirinkusiems priminė Čikagos lietuvių bendruomenės nariai, Skautų, Šaulių, Lietuvių fondo, Pasaulio lietuvių centro ir LR generalinio konsulato atstovai.   

Daugiau
06/26/2020

In Memoriam. Didis lietuvybės puoselėtojas Stanley Balzekas
Gimęs 1924 m. spalio 8 d. Čikagoje, JAV, tačiau niekuomet nepamiršęs savo lietuviškų šaknų Stanley Balzekas jaunesnysis dalyvavo lietuviškų organizacijų veikloje, rėmė politines iniciatyvas, įsteigė Balzeko lietuvių kultūros muziejų Čikagoje. Buvo Lietuvių Fondo, Amerikos lietuvių tarybos prezidiumo narys ir viceprezidentas, Lietuvos Respublikos garbės konsulas Floridos valstijoje. Anot Lietuvos generalinio konsulo Čikagoje Mantvydo Bekešiaus, „Stanley buvo titanas, lietuvių bendruomenės simbolis ir tikras Lietuvos sūnus“. Apdovanotas Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (1996 m.), Ordino Už nuopelnus Lietuvai Komandoro didžiuoju kryžiumi (2016 m.). Siūlome paskaityti 2014 m. skelbtą interviu su Stanley Balzeku:

Daugiau
06/12/2020

Čikagos lietuvių Rotary klubo parama sergantiems Lietuvos vaikams
Vilniaus rajone, netoli Santariškių vaikų ligoninės, baigiami įrengti Mamų unijos „Šeimos namai“ – reabilitacijos ir informacijos centras sunkiai sergantiems vaikams ir jų artimiesiems. „Šeimos namuose“ bus įrengta 11 gyvenamųjų kambarių, pritaikytų specialiai sergančių vaikų priežiūrai ir jų šeimų poreikiams. Centre bus teikiama socialinė ir psichologinė pagalba ne tik sergantiems vaikams, bet ir jų artimiesiems. Po tuo pačiu stogu įsikurs reabilitacijos ir sporto centras, meno terapijos ir žaidimų kambarys. Informaciniame centre tėvai galės sužinoti apie ligą, gydymo eigą, gydymo galimybes užsienyje. „Šeimos namai“ suteiks šeimoms galimybę praleisti daugiau laiko kartu, tokių namų praktika sėkmingai pasitvirtino visame pasaulyje: Ronald McDonald’s House veikia 58 šalyse, Family House – JAV, Sick Children's Trust – Didžiojoje Britanijoje.

Daugiau
04/03/2020

Kaip karantino metu dalyvauti sekmadienio Mišiose?
Daugelyje pasaulio šalių įvedus karantiną dėl koronaviruso, viešos pamaldos nevyksta. Šiuo laikotarpiu pareiga dalyvauti šv. Mišiose atliekama nuotoliniu būdu, t. y. jungiantis į maldą stebint šv. Mišių transliaciją per televiziją, radiją ar internetu. Dalyvaudami Mišiose nuotoliniu būdu, ne tik stebime, bet susikaupiame ir drauge meldžiamės, lygiai taip lyg būtume bažnyčioje. Informaciją apie mūsų misijoje vykstančias šv. Mišias, taip pat ir numatomas šv. Velykų Mišias, matysite sekdami misijos Facebook paskyrą: Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija ir misijos interneto puslapyje www.matulaitismission.com.

Daugiau
03/20/2020

Lemonto centre suplevėsavo Lietuvos Nepriklausomybės 30-io trispalvė
Kovo 10-os vidurdieny Lemonto centre, prie paminklo veteranams,  iškilmingai, kartu su Amerikos vėliava buvo iškelta Lietuvos trispalvė. Tai tradicinis Lemonto apylinkės Lietuvių bendruomenės (LB) valdybos renginys, suvienijęs skirtingas kultūras, istorijas, tradicijas ir papročius sukūrusias ir išsaugojusias Amerikos ir Lietuvių tautas. Pastarasis renginys buvo ypatingas, nes šiais metais lietuviai švenčia trisdešimtąsias Lietuvoje atkurtos Nepriklausomybės metines.    

Daugiau
03/20/2020

Vlado Putvinskio-Pūtvio 91-ųjų mirties metinių paminėjimas Šaulių namuose
Jau tradicija tapo, kad Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio-Pūtvio mirimo metinių minėjimas minimas Šaulių namuose. Jį organizuoja Vytauto Didžiojo šaulių Rinktinė. Šį kartą, susidarius tokiai situacijai dėl koronaviruso, nebuvo šaulių Vėliavų rikiuotės bažnyčioje. Rinkomės Šaulių namuose. Įžanginį žodį tarė Lietuvos Šaulių Sąjungos Išeivijoje Kapelionas Jaunius Kelpšas.

Daugiau
03/13/2020

Šauliškas projektas – sveikinimas su Kovo 11-ąja!
Artėjant nuostabiai šventei, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui, LŠS Išeivijoje šauliams kilo idėja – projektas Oak Lawn miestelio gatvėmis išvaikščioti sveikinimą Lietuvai: „Su Kovo 11, Lietuva“. Sveikinimas bus nusiųstas į šaulių žurnalą „Trimitas“ Lietuvoje.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu