Daugiau 
 

Klaipėdos krašto diena paminėta ir Čikagoje

01/19/2024 Aidas

JAV lietuviai Čikagoje iškilmingai paminėjo Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 101-ąsias metines. Lietuvių Tautinėse kapinėse (Justice, IL) amžino poilsio atgulė (buvo perlaidoti 2023 m.) du kartus Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, 1923 m. Klaipedos žygio karinis vadas, Lietuvos kontražvalgybininkas, diplomatas, Niujorko miesto garbės pilietis, plk. Jonas Polovinskas-Budrys ir jo žmona Regina Kašubaitė- Budrienė,  Lietuvos slaptųjų tarnybų, kontražvalgybos skyrių bendradarbė. Čia prie jų kapo buvo atiduota šauliška pagarba ir malda visiems Klaipėdos žygio dalyviams.

Lietuvos diplomatas, J.Polovinsko -Budrio bičiulis Vaclovas Sidzikauskas „Drauge“ (JAV lietuvių dienraštis) rašė: „Iš arti stebėjęs anais metais Klaipėdos laisvinimo vyksmą, aš galiu teigti, kad jei ne J.Budrys, jo drąsa, sumanumas ir ryžtas, tai kažin, ar tas Lietuvai gyvybinės reikšmės žygis iš viso būtų įvykęs ir pavykęs. O tatai galėjo nukreipti istoriją į priešišką Lietuvai kryptį.“

Pagerbimo ceremoniją  tęsėsi Tėviškės evangelikų liuteronų parapijos bažnyčioje, ją  organizavo LŠSI Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopa, Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija, tam skirtą pamokslą pasakė ir šventinį palaiminimą suteikė kun. Liudas Miliauskas, buvo prisiminti išėję  amžinybėn šauliai Rūta Kapočius ir Rimantas Šalaviejus, atiduota pagarba pirmajam Lietuvos prezidentui, garbės šauliui Antanui Smetonai, kurio žūties 80 metines šiemet pažymi Lietuva. Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos vadas V. Jurevičius tarė tam skirtą sveikinimo žodį, įteikė apdovanojimus. Sveikiname visus mūsų Tėvynainius su Lietuvos pergale, už vienintelį Lietuvos išėjimą į jūrą reikėtų dėkoti visiems 1923 m, žygio dalyviams.

Ernestas Lukoševičius

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu