Daugiau 
 

Dr. R. Vito paskaita

01/20/2017 Aidas
paskaita-1

Artėja Lietuvos Nepriklausomybės, Vasario 16 ir Kovo 11-osios, džiugios šventės, tarp kurių įsiterpia skaudūs Lietuvos okupacijos metai. Kol buvome „geležine uždanga“ atskirti nuo laisvojo pasaulio, JAV iškėlė Stimpsono doktriną - nepripažinti teritorijų užgrobimo jėga, bei remiantis šia doktrina 50 metų vykdė Baltijos valstybių aneksijos nepripažinimo politiką. Stimpsono doktrina kilo iš principo ex injuria jus non oritur (teisės pažeidimas nesuteikia jokių teisių ar naudos pažeidėjui). Doktrinos pagrindu tapo JAV Valstybės sekretoriaus Henry L. Stimsono 1932 metų nota Japonijos ir Kinijos vyriausybėms dėl Japonijos invazijos į Mandžiūriją.

Daugiau apie JAV ir Lietuvos ryšius Šaltojo karo metu papasakos Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centro (LTSC) Tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas. Mokslo daktaro laipsnį politiniuose moksluose jis įgijo Loyola universitete, kur specializavosi krašto apsaugoje, tarptautinėje teisėje ir normatyvinėje politinėje filosofijoje. Dr. Vitas išleido knygas The United States and Lithuania: The Stimson Doctrine of Nonrecognition; Civil-Military Relations in Lithuania Under President Antanas Smetona 1926-1940; ir dviejų tomų seriją U.S. National Security Policy and Strategy: Documents and Policy Proposals. Jis yra paskelbęs eilę mokslinių straipsnių Armed Forces & Society, Journal of Baltic Studies, Lituanus, Military Review, Presidential Studies Quarterly, Slavic Studies, Proceedings of the Institute of Lithuanian Studies ir kituose mokslo leidiniuose.

Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga (ALIAS) ir JAV LB Lemonto apylinkės valdyba kviečia visus š. m. sausio 29 d., sekmadienį, po 11-os val. šv. Mišių atvykti į pokylių salę pasiklausyti įdomios ir aktualios dr. R. Vito paskaitos. Bus kavutė.

Aurelija Dobrovolskienė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu