Daugiau 
 

Tvarkomi Australijos lietuvių bendruomenės ir asmenų archyvai

01/19/2018 Aidas
archyvas-1-e1516371355125

2017 m. Lietuvos kultūros taryba finansavo Lietuvos literatūros ir meno archyvo parengtą programos „Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška, sklaida, priežiūra, sugrąžinimas“ projektą „Australijos lietuvių bendruomenės ir asmenų archyvų paieška, priežiūra ir sugrąžinimas“.

Bendradarbiaujant su Australijos Sidnėjaus, Melburno, Hobarto ir Adelaidės miestų lietuvių bendruomenėmis, nuo 2017 m. rugsėjo 23 d. iki spalio 12 d. buvo organizuoti susitikimai su bendruomenių valdybos nariais ir pavieniais asmenimis. Susitikimų metu buvo pristatyti projekto tikslai bei uždaviniai ir aptartos įvairios galimybės vykdyti priežiūrą ir/arba pargabenti perduodamus archyvinius dokumentus.

Sidnėjaus lietuvių bendruomenėje organizuoti susitikimai su žurnaliste Rita Baltušyte, profesoriumi dr. Vytautu Doniela, balerina Ramona Ratas Zakarevičiene, dailininke Leeka Kraucevičiūte-Gruzdeff, keramike Jolanta Janavičiene, balerina Janina Giedraitis de Falkowska ir dailininke Ivos Kubos. Atrinkti, supakuoti ir į Lietuvos literatūros ir meno archyvą (toliau LLMA) išsiųsti J. Giedraitis de Falkowska ir L. Kraucevičiūtės-Gruzdeff surinkti kūrybos bei asmeniniai dokumentai.

Melburno lietuvių bendruomenėje organizuoti susitikimai su chorvede Birute Prašmutaite, žurnalistu Gabrieliumi Žemkalniu-Landsbergiu, Dana Binkis, skulptore Dalia Antanaitiene, Lilija ir Mykolu Kazlovskiais, Australijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininku Andriumi Vaitiekūnu. Atrinkti, supakuoti ir į LLMA išsiųsti B. Prašmutaitės ir G. Žemkalnio kūrybos ir asmeniniai dokumentai.

Hobarto lietuvių bendruomenėje suorganizuotas susitikimas su pirmininku Mindaugu Kožiku ir Algiu Taškūnu. Atrinkti, supakuoti ir į LLMA išsiųsti M. Kožiko saugoti Endrew Jankus kūrybos ir asmeniniai dokumentai.

Adelaidėje suorganizuoti susitikimai su lietuvių bendruomenės pirmininku Alex Talanskas, poete Lidija Šimkute, Ona Dalia Gordon ir Viktoru Baltučiu. Atrinkti ir į LLMA išsiųsti L. Šimkutės kūrybos ir asmeniniai dokumentai. Adelaidėje aplankyti lietuvių bendruomenės namai ir Australijos lietuvių archyvas. Peržiūrėti visi archyve saugoti dokumentai ir aptartos galimybės dėl viso archyvo pergabenimo į LLMA.

Visose lietuvių bendruomenėse, kuriose suorganizuoti susitikimai, buvo aptariamos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės. Peržiūrėta, atrinkta ir į LLMA atgabenta apie 15 000 (290 kg.) archyvinių popierinių ir apie 2 000 skaitmeninių dokumentų.

Pasak Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktoriaus Juozapo Blažiūno, Australijos lietuvių bendruomenės kažkada buvusios gausios – prieš 10-15 metų jose buvo po kelis tūkstančius žmonių, dabar vos keli šimtai. Ir visiems jiems jau per 90 metų, o vaikams ir anūkams, sako direktorius, tie archyvai nėra įdomus, jie sako, arba išmesime, arba galite pasiimti. Taip, pasak direktoriaus, prarandama istorija.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos informacija

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu