Daugiau 
 

TEN, KUR MES

04/20/2021 Aidas
nikolenkiene 1231

Turime naują Jono Laurinavičiaus (g.1938) poezijos rinkinį „Ten, kur mes“. Tai aštuntoji jo eilėraščių knyga. Visi eilėraščiai parašyti 2020 metais. Kaip ir ankstesniuose rinkiniuose, daug vietos skiriama dedikacijoms, gimtinei, pamąstymams apie nueitą ilgą gyvenimo kelią, apie pasaulį ištikusią koronaviruso pandemiją, apie meilę. Nevengiama  humoro, sarkazmo. Dominuoja klasikinė eilėdara.

Knygoje 77 eilėraščiai.

Knygą gražiai apipavidalino dail. Jūratė Bagurskienė, ji iliustruota jos dukros moksleivės Lauros Bagurskaitės meninėmis nuotraukomis.

Pateikiu keletą eilėraščių iš šios knygos.

 

TEN, KUR MES

Ten, kur mes –

Ten grūdai į aruodus byrės,

Vyturėliai padangėj virvens.

Ten, kur mes –

Oš beržai prie Neries

Ir vėliavos vėjuj plevens.

 

Ten, kur mes –

Virš bangų kils žuvėdros pulkais

Ir Baltija šniokš,

Ir lyg sutartinė skambės.

Ten Jūratė – ilgais

Gelsvo lino plaukais –

Lauks Kęstučio, vai, lauks,

Kol jis atbanguos,

Atskubės.

 

Ten, kur mes –

Ten Margirio žemė gyva,

Ten protėvių žvilgsniai

Pilėnų šviesoj.

Ten, kur mes –

Ten buvo ir bus kilni Lietuva –

Vienintelė mums ji

Planetoj visoj.

 

Ten, kur mes –

Ten gentainiai iškilūs, laisvi.

Mes niekam neleisim

Pažeminti mus ir pavergt.

Mes ,,Tautišką giesmę"

Nešiojam savy

Ir negandas mokame

Oriai ištvert.

 

Ten, kur mes –

Ten grūdai į aruodus byrės,

Vyturėliai padangėj virvens.

Ten, kur mes –

Oš beržai prie Neries

Ir vėliavos vėjuj plevens.

 

2020 02 09

 

STASIUI LIPSKIUI

Ten, kur Venta,

Ten tavo kraštas,

Kuršėnų žemė išdidi.

Su savo knygom,

Savo raštais,

„Žuvėdros“˟ mostais

Tu skrendi, skrendi...

 

Kiekvienas skrydis

Oriai pažymėtas

Tikėjimu, meile ir viltim.

Eilėraščių tu nerašai,

Bet tu poetas

Šviesia žemaitiška širdim.

 

2020 07 26

 

˟) „Žuvėdra“ – knygų leidykla, kurią S. Lipskis įkūręs

 

RAKTAS

Menu akimirką tą,

Kai gimtųjų namų

Duris užrakinęs –

Išvykdams pasiėmiau

Raktą.

 

Ir saugojau jį,

Kad turėčiau kuo –

Kada nors sugrįžęs –

Duris atrakinti.

 

Turiu jį kišenėj lig šiol.

Neužmiršau pasiimti

Parvykdams

Į savo vaikystę...

 

Raktas yra – tai yra,

Bet ką atrakinti, ką,

Jeigu namučių

Nebėr?..

 

2020 11 09–10

 

BENAMIS

Toksai gyvenimas – kiaurai be nieko.

Be savo kampų, moters ir vaikų.

Be amsinčio pakiemyje šunėko,

Be telefono, paso, pinigų...

 

Tik visas rūpestis – kriaukšlelė duonos.

Tik gurkšnį gurkštelėt vandens.

Jis nesibaimina nei gripo, nei koronos,

Šiek tiek baisu tik dėl šalnų rudens.

 

Jam nulis tos žėruojančios reklamos

Ir spindintys langai naujų namų.

Tikriausiai smaugia jį kažkokios dramos,

Bet kam tai rūpi, kam tai įdomu.

 

Apšepusi barzda, primerktos akys

Ir juodos panagės kiekvienąsyk...

Kažką lyg mąsto jis, tylus, bežadis.

...O gal ir tu truputį pamąstyk?

 

2020 04 05

 

xxx

Raudonos vyšnios sirpsta

Rugpjūtį šiltą, švelnų.

O saulė saujoj tirpsta

Nukritusi į delną...

 

Beržai lauke sustoję

Taip draugiškai – lyg broliai.

Vaikai kepurėm moja,

Kai gervės skrenda tolin.

 

Pervirš aguonų kyšo

Saulėgrąžos kepurė. –

Taip tikra, jokio kičo

Ką Viešpatis sukūrė.

 

2020 06 05

 

POKARIO PARTIZANĖ

Ji niekad savęs

Nelaikė heroje,

Tik sakė,

Kad myli

Tėvynę.

Baranauskaitė

Be šliūbo

Pastojo

Drėgnoj

Ir šaltoj

Partizanų žeminėj.

 

Šalia automatas

Ant gulto:

Kova kruvina –

Žūtbūtinė.

Nekrito jinai

Per mūšį

Nuo kulkų.

Ji mirė

Gimdydama vaiką

Žeminėj...

 

 

** *

Jei būtumei sodas –

Toks baltas, gražus,

Apvaikščiočiau tavo

Baltus takučius.

 

Kaip bitė skraidyčiau 

Tarp tavo žiedų

Ir visą nektarą

Sugerčiau iš jų.

 

Apsvaigčiau aš tavo

Baltam glėbyje

Mus jungtų sujungtų

Balta žiedija.

 

Jei būtumei sodas,

O aš su tavim –

Aš būčiau balčiausia

Tava obelim.

 

2020 06 06

 

KAŽKAM

Spindėk man iš tolo,

Spindėk praeity.

Kas buvo – skeveldrom

Sudužo širdy.

 

Nuo pasakų tilto

Nukritom abu.

Kas diegia, kas duria –

Tebūna tabu.

 

2020 10 04

 

TIEMS, KURIE PO MANĘS...

 

Aš būsiu tolimas anų laikų segmentas,

Su savo aplinka, kurios seniai seniai nebėr.

Tą pačią pavardę turėsit dokumentuos,

Kuri ant mano knygų šmėkščioja dabar.

 

Aš noriu likti jums kaip senas senas draugas,

Kad jūs skaitytumėt, ką čia jums parašiau.

Tai mano nerimas, tai mano žalias laukas,

Tai mano paieškos, kur žemėj šioj gražiau.

 

Gal ir keistai atrodysiu lyg amuletas –

Su savo burtais, įnoriais, pasenusiom tiesom.

Mes spalvinkim savos dinastijos portretą

Visom vaiskiom vaivorykštės spalvom...

 

Bendrausiu su jumis, kai būsiu jau išėjęs,

Kai mano siluetas blanksis rytmečio rūke.

Aš glostysiu jūs plaukus kaip gegužio vėjas

Ir laiminsiu ta šiandien rašančia ranka.

 

Sulėksite, susėsite prie balto Kūčių stalo

Ir su malda minėsite gyvų ir nesančių vardus.

Ir aš ten būsiu, laimingasai be galo,

Kad stalas jūsų ilgas ir toksai platus.

 

Kalbėsiu jums eilėraščiais ir proza,

Kūryba – tai stebuklas, gavau aš ją paliest.

Jinai nepakenčia apgaulių ir dirbtinių pozų,

Kaip moki, taip daryk, bet vien tik iš širdies.

 

Aš būsiu tolimas anų laikų segmentas,

Su savo aplinka, kurios seniai seniai nebėr.

Tą pačią pavardę turėsit dokumentuos,

Kuri ant mano knygų šmėkščioja dabar.

 

2020 06 09

 

xxx

Vėsta Baltijos melsvas vanduo.

Jau mažiau jos pakrantėje jodo.

Neužmiršta ateiti sustiręs ruduo

Prie tuštėjančio pamario sodo.

 

Pūpso obelys kuplios kaip niekada

Tokios pilnos, be galo išdidžios.

O pabudusi jūros baltoji puta

Taip vangiai į smėlį ištižus.

 

Rudeninę jums puokštę teikiu

Iš rožių, iš saulės, iš gintaro lašo.

Skubėkit, skubėkit per kopas taku

Į savo dienas – lyg į pasaką gražią.

 

2020 10 25

 

S. NĖRIES KOLŪKIS

Jos vardas turėjo skambėti kaip šūkis.

Plazdėt kaip didi kovos vėliava.

Nes tai – Salomėjos Nėries kolūkis,

O mums ši poetė be galo sava.

 

Bet kai prie kontoros kerodavo kiečiai,

Kai žlugo planai – arimų, sėjos,

Nesuko galvos valdžia, kolūkiečiai,

Ar toks pagerbimas neįžeidžia jos?

 

Kuo buvo dėta garbi Salomėja –

Istorinis vardas didingas, gražus,

Jei pokyliams grobė, nurašinėjo

Kolūkio valdyba  gubriuotus paršus.

 

Žmogeliai nuo ryto lig vakaro plūkės,

Po klampų purvyną braidė čia jie.

Bet tas Salomėjos Nėries kolūkis

Ant kojų vis nesistojo, deja...

 

Kolūkis susmego, supliuško, sunyko,

Karvidės pavirto griuvėsių krūva,

O štai Salomėja Nėris pasiliko –

Jos vardą kartoja skambi Lietuva.

 

2020 05 10

 

Loreta Nikolenkienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos narė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu