Daugiau 
 

Klivlando lietuvių kultūriniai darželiai

07/17/2020 Aidas

Lietuviai apsigyvenę įvairiuose Amerikos miestuose visais laikais dėjo pastangas įamžinti bei pristatyti Lietuvą, miesto apylinkėse statydami kryžius bei paminklus.

Klivlando Rockefeller parke randasi darželių grandinė, žinoma kaip Cleveland Cultural Gardens. Mieste, kurį sudaro žmonės iš daugelio kraštų, šie darželiai yra remiami ir skirti jų atstovaujamoms kultūroms. Šiuo metu yra įkurti įvairių tautų 33 darželiai ir dar 9 organizuojami.

Jų tarpe randasi unikalus mūsų tautos paveldas, Lietuvių Kultūriniai Darželiai. Tai vieninteliai tokie Amerikos žemyne. Lietuvių Kultūriniai Darželiai randasi tarp vokiečių ir graikų darželių. Jie yra 175 pėdų pločio ir 200 pedų ilgio.

Darželiai yra lyros formos, atspindintys tautos polinkį į dainą. Viršutinėje sekcijoje stovi prelato Jono Mačiulio-Maironio, ir dr. Vinco Kudirkos biustai. Tarp jų – Birutės fontanas su džiaugsmingai šokančiais vandens lašais. Laiptais nusileidus į centrinę darželio dalį, sienoje įmūryti Gedimino stulpai, o prieš juos stovi dr. Jono Basanavičiaus paminklas.

Tuometinei sąmoningi lietuviai, ir jų sukurtos organizacijos, ėmėsi to sunkaus pradinio darbo, įsteigti Lietuvių Kultūrinius Darželius. Jiems rūpėjo savo tautos vardo iškėlimas ir supažindinimas šio krašto visuomenę su savo tautos menu ir kultūra.  Tuo metu Amerikoje buvo sunkūs ekonominiai laikai. Bet su pasišventimu, viską nugalėjo. Jie kreipėsi ir į tuometinę Lietuvos vyriausybę, kad padėtų, parūpindama dr. Jono Basanavičiaus biustą, ir kad Lietuvos architektai paruoštų darželio planus. Visi kiti biustai buvo suaukoti įvairių Klivlando Amerikos lietuvių organizacijų. Didelė finansinė našta buvo įmontavimai, gabenimai, išplanavimas ir apsodinimas. Lėšos buvo renkamos įvairiais būdais, organizuojami koncertai ir t.t.

Su džiaugsmu ir pasididžiavimu, 1933 metų birželio 11 dieną, Lietuvių kultūriniai darželiai buvo atidaryti, atidengiant dr. Jono Basanavičiaus paminklą. Darželių atidarymo ir dr. Jono Basanavičiaus paminklo atidengimo iškilmėse dalyvavo Lietuvos pasiuntinys Bronius K. Balutis, tuometinis Klivlando miesto meras Ray T. Miller, visa eilė garbės svečių, gausūs lietuvių būriai bei kitų darželių atstovai. Oficialus Lietuvių kultūrinių darželių atidarymas įvyko 1936 m. spalio 11 dieną su iškilmingomis apeigomis.

Tų laikų sąmoningų lietuvių palikta dovana, lietuvių kultūriniai darželiai nuo 1936 metų Klivlande iki šiandien išdidžiai atstovauja Lietuvą.

 Jeigu darželio akmenys galėtų prakalbėti, papasakotų kiek ten vyko renginių, kiek apsilankė garbingų svečių, kiek tūkstantiems praeivių priminė Lietuvą. O ką bekalbėti apie komitetus, kurie rūpinosi, atnaujino ir darželį tvarkė per paskutinius 84 metus.

Šie unikalūs lietuvių darželiai vis kalbės apie Lietuvą, jeigu ir toliau bus išlaikyti ir gražinami. Atėjo laikas rimtiems atnaujinimo darbams.

Klivlando kultūrinių darželių komitetas su pirmininke Rita Matiene beldžiasi į visų lietuvių duris su prašymu prisidėti auka darželio atnaujinimo darbams, kad šie unikalūs darželiai dar ilgai liudytų apie mūsų tautą.

Auką siųskite:

Lithuanian Cultural Gardens

2412 Cedarwood Rd.

Pepper Pike, Ohio 44124

Aukos nurašomas nuo mokesčių.

Ingrida Bublienė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu