Daugiau 
 

Lietuvybės Eldorade – šimtametę istoriją menantis Pensilvanijos lietuvių festivalis

09/22/2017 Aidas
misevicius-2-e1506075607681

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo bažnyčios salėje vyko Lietuvių dienos [/caption]

XIX a. antroje pusėje vystantis angliakasių pramonei, daugelis šiaurės vakarų Pensilvanijos kaimų ir miestelių virto į išskirtinai lietuviškus, sunku patikėti, bet ir iki šiol mūsų tautiečių įkurtų lietuviškų organizacijų, klubų, karčiamų gausa šis regionas pralenkia ne tik Amerikos lietuvių sostine laikomą Čikagą, bet ir daug artimesnes Lietuvai etnines žemes Baltarusijoje ar Lenkijoje. Būtent šias kiekvienam lietuviui brangias vietoves iš užmaršties ištraukti pasiryžo tinklalapio „Gabalėliai Lietuvos“ komanda, šiomis dienomis išvykstanti į patį „lietuviškiausią“ JAV regioną - šiaurės rytus.

Tuo tarpu prieš ketvertą metų, 2013-ųjų rugpjūtį, tuometinis LR ambasadorius JAV ir Meksikoje Žygimantas Pavilionis, dalyvaudamas Pensilvanijos Schuylkill apskrityje (Schuylkill County) vykusiose Lietuvos dienose, šią vietovę – pritarus Pensilvanijos valstijos valdžiai – įvardino „JAV Mažąja Lietuva“ (angl. Little Lithuania USA). Schuylkill apskritis taip pavadinta dėl didžiausio lietuvių kilmės gyventojų procento visoje Jungtinių Valstijų teritorijoje ir didžiulio jų indėlio į apskrities ekonominę bei kultūrinę raidą. Remiantis JAV gyventojų surašymo duomenimis, net 10 proc. visų Schuylkill apskrities gyventojų yra nurodę savo lietuviškąją kilmę, o kai kuriose šios apskrities vietovėse, pvz., Shenandoah miestelyje, lietuvių kilmės amerikiečiai sudaro iki 30 proc. vietos gyventojų.

Lietuvių dienos Frackville mieste yra vienas seniausių etninių festivalių JAV – šių metų rugpjūčio 12-13 dienomis rinkomės į Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo bažnyčios (lietuvių aukomis statytos 1914 m.) salę jau 103-iajai tokiai šventei! Na, o prieš trejetą metų jubiliejinio 100-ojo tokio festivalio metu taip pat pažymėtas Lietuvos kariuomenės bei Pensilvanijos nacionalinės gvardijos bendradarbiavimo dvidešimtmetis, ir šiemet Lietuvių dienų metu atvyko tiek Lietuvos, tiek Pensilvanijos kariai.

Lietuvių dienos Schuylkill apskrityje neįsivaizduojamos be „partizanų“[/caption]

Audimo pamokos Frackville[/caption]

Tarp Schuylkill apskrities lietuvių, kurių dauguma - dar XIX amžiuje atvykusių „angliakasių“ emigrantų palikuonys, išsiskiria advokato Paul Domalakes ir jo brolio draudimo agentūros savininko Larry Domalakes šeimos (abu - lietuvių kilmės), kurių dėka ir šiandien gyva šimtametė Amerikos lietuvių istorija „JAV Mažojoje Lietuvoje“. Ištisą dešimtmetį Lietuvių dienoms vykus patogioje Schuylkill prekybos centro salėje (Schuylkill Mall), šią vasarą broliams teko ieškoti alternatyvos – kaip ir daug kur šiais laikais Šiaurės Amerikoje, didžiulis pereitame amžiuje statytas molas už kelių dienų, deja, užvers savo duris visiems laikams. Tačiau antrąjį šimtmetį skaičiuojantis JAV ilgiausias be pertraukos tebevykstantis lietuviškas festivalis nesibaigia – Lietuvių dienas antrąjį rugpjūčio savaitgalį sutiko priglausti Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo parapija, šalia kurios tebėra ir lietuviškas muziejus bei kultūrinis centras, įkurtas 1982 m.

Iš įvairių Rytų pakrantės bei Vidurio Amerikos valstijų į festivalį suvažiavę svečiai domėjosi jame esančiais dar XIX a. pab. surinktais angliakasių daiktais, nuotraukomis, taip pat mūsų tautiečių pintais ar austais dirbiniais. Na, o koncertinėje Lietuvių dienų programoje pasirodė Bostone gyvenanti lietuvė dainininkė ir kompozitorė Simona Minns, skambinusi kanklėmis, šoko tautinių šokių grupė „Malūnas“ (vad. Rytis Grybauskas) iš Baltimorės, Lynn Cox ir Steve Epstein duetas iš Filadelfijos. Sekmadienį sušoko ir jauniausieji – Mahanoy City (PA) „Gintaro“ grupės atstovai, Eglės Žalčių Karalienės pasaką ekranizavo vietinių lietuvių vaikų ir suaugusiųjų būrelis, tuo tarpu festivalio pabaigoje Augis iš Klivlando kartu su partizanų atvaizduotojų grupe ir kitais atlikėjais drauge užtraukė „God Bless America“ ir „Lietuva Brangi“. Išsiskyrėme pasižadėję kitąmet vėl susitikti – Lietuvių dienos Frackville tęsis!

Lietuvių kilmės Joseph ir Barbara Dereskavich yra garsėja medžio dirbiniais[/caption]

Mugės dalyviai bei pardavėjai[/caption]

Atskira tema būtų seniausios lietuviškos už Atlanto dar 1891 m. pradėtos statyti virš šimtmečio Shenandoah angliakasių miestelį pačiame Schuylkill regiono viduryje puošusios Šv. Jurgio bažnyčios likimas. Nepaisant didelių parapijiečių protestų ir daug kam įtartinų Allentown, PA vyskupijos sprendimų, jos tvirtas kaip uola pastatas buvo nugriautas dar 2010 m. žiemą, o bažnyčios varpai, reto grožio vitražų langai ir kitokios religinės kilmės interjero detalės turėjo būti išsaugotos Schuylkill saugykloje. Tačiau Šv. Jurgio bažnyčios parapijiečiai neseniai išsiaiškino, kad visi dešimt šios unikalios buvusios seniausios Amerikos Lietuvių statytos JAV šventovės varpų jau iškeliavo… į Šv. Jono Vianėjaus katalikų bažnyčią Houston, TX. Šios parapijos žiniaraštis rašo, kad 2016 m. gruodžio 11-ąją į šį Teksaso valstijos miestą (beje, vėliau, šių metų rudenį, nusiaubtą Harvey uragano, kuris sukėlė didžiulius potvynius) atvežti dar 1907-aisiais Maryland valstijoje išlieti seniausiai Amerikoje lietuviškai Šv. Jurgio parapijai priklausę dešimt varpų. Vis tik, dar 2009-aisiais Allentown vyskupija, visiems pranešdama apie numatomą Šv. Jurgio bažnyčios nugriovimą, oficialiame rašte parapijiečiams žadėjo, kad dalis šimtamečių varpų ir granitas, likęs nugriovus šventovę, bus panaudotas specialiam varpui-bokštui, kuris bus pastatytas šios šventovės atminimui - toje pačioje šimtmetį prieš tai atstovėjusios bažnyčios vietoje. Į Lietuvių dienas Frackville, PA rugpjūčio 12-13 dienomis gausiai susirinkę Šv. Jurgio parapijai priklausę lietuviai pastebėjo, kad dauguma didžiųjų granito akmenų, užsilikę nuo 2010-ųjų metų bažnyčios griovimo, dabar tiesiog sumesti Calvary Hill kapinių teritorijoje, taiga kyla natūralus klausimas, ar iš tos vietos bus lengviau juos atsivežti atgal į Shenandoah centrą statant žadėtą atminimo bokštą? O kas sugrąžins iš tolimojo Teksaso bent vieną istorinį varpą? Viltis miršta paskutinė, taigi gal bent iki sekančių 2018-ųjų Lietuvių dienų Frackville, PA turėsime bent dalį atsakymų į šiuos istorinės lietuviškos parapijos nenurimstančių mūsų tautiečių, tikėsimės, ne vien retorinius klausimus.

Laurynas R. Misevičius – specialiai iš Pensilvanijos
Alvino Luschas ir Ellen bei Kendall Svengalis nuotr.

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu