Daugiau 
 

Ten, kur susipina praeities ir ateities gijos

12/01/2022 Aidas

Spalio viduryje St. Petersburg’as suskambo lietuviškais garsais. Į šį gražų, kurortinį Floridos miestą sugužėjo lietuvaičiai ne tik iš įvairių Amerikos valstijų, bet ir iš Kanados bei Lietuvos. Čia spalio 14, 15, 16 dienomis Lietuvių klube vyko JAV LB XXIII-osios Tarybos II-oji sesija. Tai buvo pirmoji sesija, organizuota, naujo, pernai metais išrinkto Tarybos Prezidiumo; pirmininkė – Austėja Sruoga, sekretorė – Birutė Kairienė, nariai Almantas Galvanauskas, Gintautas Steponavičius ir Edita Bužėnienė. Organizacinis komitetas, pirmininkė Donata Koverienė bei St. Petersburg’o lietuvių apylinkės nariai įdėjo daug pastangų sėkmingam Sesijos darbui užtikrinti. Tik atvykus, Sesijos dalyviams buvo pasiūlytos kelios pramogos: pasiplaukiojimas laivu Golfo įlankoje su galimybe stebėti saulėlydį ar apsilankymas Gintaro Karoso sodyboje. G. Karosas – žinomas kaip lietuviškų simbolių kūrėjas (yra sukūręs apie 100 skirtingų stilizuotų Vyčių, vieną iš jų ant savo traukinių naudoja net Lietuvos geležinkeliai) bei lietuviško meno dirbinių kolekcionierius. Sekančią dieną besiregistruojančius Tarybos narius bei svečius sutiko malonios Sesijos šeimininkų šypsenos ir informaciniai stendai, kuriuose su savo veikla Sesijos dalyvius supažindino net trys JAV veikiančios organizacijos: Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (LTSC), direktorė Kristina Lapienytė, Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga (ŠALFASS), pirmininkas Laurynas Misevičius bei Lietuvių Fondas (LF), pirmininkai Tauras Bublys ir Audronė Pavilčius Karalius. Šie vadovai turėjo galimybę, Sesijos metu, plačiau supažindinti sesijos dalyvius su jų atstovaujamų organizacijų veikla. Prieš Sesiją dalyvių laukė dar vienas siurprizas – Arvydo Reneckio sukurto filmo „Laisvės varpas “ peržiūra. Tai tikrai vertas dėmesio istorinis filmas. Jeigu norėtumėte šį filmą parodyti savo bendruomenėse, galite kreiptis į Krašto Valdybos vicepirmininkę kultūrai Giedrę Kniežą, el.p. kultura@javlb.org.

Norint prisitaikyti prie šiuolaikmečio poreikių, Lietuvių Bendruomenės (LB) organizacijai iškyla daug naujų iššūkių, kuriuos ir bandėme spręsti saulėtame St. Petersburg’e. Pagrindinis Tarybos, kaip vyriausio JAV LB organo, uždavinys nustatyti organizacijos veiklos kryptis ir būdus, remiantis JAV LB įstatais ir taisyklėmis. Išrinkti į Tarybą nariai, savo kadencijos (3 metai) pradžioje pagal savo profesiją ar kvalifikaciją gali pasirinkti vieną iš dešimties Tarybos komisijų. Darbas komisijose vyksta visus metus, kur sprendžiami įvairūs švietimo, kultūros, finansų, organizacinių reikalų, visuomeninių reikalų, įstatų, jaunimo reikalų, socialinių reikalų bei religinių reikalų klausimai. Šiais metais Tarybos nariai patvirtino nemažai svarbių nutarimų bei priėmė vieną JAV politikams skirtą rezoliuciją. Visus šioje Sesijoje priimtus nutarimus galite rasti sekančiame šio laikraščio straipsnyje.

 Šių metų Tarybos Sesija buvo tikrai ypatinga. Joje pirmą kartą buvo panaudotas elektroninis balsų skaičiavimas. Tokį balsavimo būdą pasiūlė Prezidiumo narys Almantas Galvanauskas, kuriam vieningai pritarė visi Prezidiumo nariai ir jis buvo įgyvendintas Sesijos metu. Reikia paminėti, kad „pirmas blynas tikrai neprisvilo“ ir su keliais patobulinimais  toks balsavimas bus naudojamas sekančiose Sesijose. Šiais metais buvo ir dar vienas „pirmas kartas“: tuo pačiu metu kai posėdžiavo JAV LB Tarybos nariai, tik kitose patalpose vyko JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos (JAV LJS) suvažiavimas. Vėliau įvyko abiejų organizacijų atstovų susitikimas, pabendravimas. Tai be galo svarbus įvykis šioms organizacijoms, kuris tikimasi peraugs į glaudesnį bendradarbiavimą, geresnį „vienas kito“ supratimą. Tokie susitikimai ir bendradarbiavimas – neįkainojami. Todėl džiugu, kad buvo sutarta ir sekanti JAV LB Tarybos Sesija bei JAV LJS suvažiavimas vėl vyks vienu metu ir toje pačioje vietoje – 2023 m. rudenį, Denver, Kolorado valstijoje.                                                             

Sesijos metu, JAV LB Krašto Valdybos (KV) pirmininkas Arvydas Urbonavičius, Tarybos nariams pateikė atliktų darbų ataskaitą. Jis pažymėjo, kad KV dirba, atsižvelgdama į Tarybos priimtą organizacijos Plėtros planą. Šiuo metu didžiausias dėmesys skiriamas; apylinkių veiklai aktyvinti, potencialaus jaunimo skatinimui jungtis į LB gretas, finansinių resursų paieškai. Detaliau su LB Plėtros planu sesijos dalyvius supažindino šios komisijos pirmininkė Janina Udrienė. Metines darbų ataskaitas pateikė ir kiti KV vicepirmininkai. Paskutinis posėdis buvo skirtas, ką tik pasibaigusios Tarybos Sesijos rezultatų apibendrinimui; aptarti pasitaikę nesklandumai, siūlomi būdai, kaip gerinti Sesijos organizavimą bei eigą. Šio posėdžio diskusijose dalyvavo Tarybos, Krašto Valdybos ir Prezidiumo nariai. Tai parodo mūsų visų geranoriškumą bei norą bendradarbiauti ir suteikia viltį, kad visi siekiame to pačio tikslo; JAV LB organizacijos veiklos gerinimo bei tobulinimo ir stiprėjimo. Daugiau informacijos apie JAV LB veiklą, struktūrą, JAV LB Įstatus bei taisykles, aktyvių JAV LB narių kontaktus rasite internetiniame puslapyje: javlb.org.

Tarybos narė

 

 

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu