Daugiau 
 
02/28/2020

Sveikatos apsaugos ministro A.Verygos vizitas JAV
Vasario 20-21 d. Vašingtone lankėsi Lietuvos sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Ministras susitiko su JAV Sveikatos departamento atstovais. Susitikimo metu buvo aptarti racionalaus vaistų vartojimo klausimai, daugiausiai dėmesio skiriant opiodams, benziodepinų ir kitų vaistų vartojimui ir prevencijai, ir klausimams kaip išvengti neigiamų pasekmių juos skiriant pacientams. JAV atstovai pasidalino savo šalies patirtimi šiais klausimais.

Daugiau
02/21/2020

JAV lietuviai šventiškai pasitiko Vasario 16-ąją
JAV Lietuvių Bendruomenė iškilmingai pasitinka ir švenčia Lietuvos valstybės gimtadienį. Jungtinėse Amerikos Valstijose organizuojama daugybė Vasario 16-ąjai skirtų šventinių renginių įvairiuose miestuose ir vietovėse kur gyvena lietuviai. Renginiai vyksta visą vasario mėnesį ir tęsis iki kovo mėnesio.  

Daugiau
02/21/2020

„Vaiko varti į mokslą“: prisiminti 2019 veiklos metai
Org. „Vaiko vartai į mokslą“ sukvietė narius, rėmėjus ir organizacijos veikla susidomėjusius į metinę veiklos ataskaitą vasario 9 d. Pasaulio Lietuvių centro (Lemont) Banys salėje. Po kavutės ir organizacijos narių atneštų vaišių paragavimo, bendrapirmininkė Rita Venclovienė paskveikino susirinkusius, kviesdama Pal. Jurgio Matulaičio misijos naują direktorių, kun. Vaidotą Lukoševičių SJ, sukalbėti maldą. Prisimindamas tos dienos šv. Mišių skaitinius, jis taikė savo mintis priekyje sėdinčiam jaunimui, aštuoniems jauniems žmonėms, kurie savanoriavo Lietuvoje 2019 metais (grupėje savanoriaujančių organizacijos remiamuose centruose iš viso buvo 18).  Tylos minute buvo prisiminti į amžinybę iškeliavę organizacijos rėmėjai, kurių atminimui artimieji ir draugai organizacijai praėjusiais metais aukojo.

Daugiau
02/14/2020

Vašingtone NBA varžybų metu surengtas Lietuvą pristatantis vakaras
Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone bendradarbiaudama su Nacionalinės krepšinio asociacijos Vašingtono Wizards krepšinio komanda, Vašingtono ir Baltimorės lietuvių bendruomenėmis, lituanistinėmis mokyklomis, lietuvių tautinių šokių grupe „Malūnas“ vasario 9 d. JAV sostinės Capital One krepšinio arenoje NBA rungtynių tarp Washington Wizards ir Memphis Grizzlies su Jonu Valančiūnu metu surengė Lietuvai ir Lietuvos paveldui skirtą vakarą.

Daugiau
01/19/2020

Sausio 13-osios minėjimas Portlando bendruomenėje
Ankstyvą sekmadienio, sausio 12-sios, rytą aktyviausieji Portlando Lietuvių Bendruomenės nariai susirinko Kolumbijos upės pakrantėje į žygį, skirtą Lietuvos Laisvės gynėjų atminimui paminėti. Negausus šį kartą buvo žygeivių būrelis – matyt daugelį išgąsdino nuo pat ryto pliaupiantis šaltas lietus... Tačiau tie, kas nepatingėjo anksčiau atsikelti ir atskubėti į sutartą vietą, nenusivylė: tarsi pagal kažkieno iš viršaus duotą ženklą, nušvito skaisti saulė, nuskaidrinusi apniukusį dangų. Visų žygeivių nuotaika buvo puiki! Įsiamžinę bendrai nuotraukai, patraukėme Kolumbijos upės pakrante link istorinio Vankuverio 19-jo amžiaus Karinio Forto su įrengtomis pakelėje paminklinėmis lentomis ir riboženkliais, skirtais įamžinti tų laikų kovas tarp čiabuvių gyventojų ir Amerikos užkariautojų.

Daugiau
01/19/2020

Uždegtos žvakutės prisimenant Lietuvos Laisvės gynėjus
Minint Laisvės gynėjų dieną, Lietuvos ambasada Vašingtone prisijungė prie visoje Lietuvoje organizuojamos akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Ambasados languose buvo uždegtos žvakutės ir pagerbti žuvusieji ir kovojusieji už Tėvynės laisvę. Ambasados darbuotojai iš žvakučių suformavo Neužmirštuolės žiedą, simbolizuojantį, jog didvyriškas žmonių pasiaukojimas ginant Lietuvos laisvę niekuomet nebus pamirštas. „Prisimename ir pagerbiame Lietuvos Laisvės gynėjus. Dėka jų šiandien lietuviai visame pasaulyje švenčia laisvės pergalę,“ – sakė Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas. LR ambasados JAV informacija

Daugiau
01/19/2020

Tradiciniu bėgimu pagerbti Lietuvos Laisvės gynėjai
Lietuvos ambasada Vašingtone sausio 12 d. surengė simbolinį pagarbos bėgimą „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtą pagerbti Laisvės gynėjus. Bėgime JAV sostinėje dalyvavo JAV gyvenantys lietuviai, amerikiečiai, Estijos ambasadorius JAV Jonathan Vseviov, Estijos, Lenkijos, Čekijos, Ukrainos diplomatai ir bendruomenės. Prieš jau tradicija Vašingtone tapusį pagarbos bėgimą ambasadorius Rolandas Kriščiūnas pakvietė visus bėgimo dalyvius pagerbti žuvusiuosius tylos minute.

Daugiau
01/17/2020

„Lietuvėlė“ įsteigė Marijos Vygantienės vardo premiją
Dar taip  neseniai matėme ponią Mariją Vygantienę Naujojo Džersio Jackson miesto lituanistinės mokyklos „Lietuvėlė“ renginiuose, rugsėjo mėnesį ją sveikinome garbingo 86-ojo jubiliejaus proga. Dabar kalbame ir visada apie šią šviesią moterį kalbėsime būtuoju laiku. Mano močiutė sakydavo, kad gerų žmonių ir Dievui reikia... Per anksti jis pasikvietė mūsų geradarę p. Marą. Marija gimė 1933 m. rugsėjo 7 d. Kaune dailininkės Reginos Matuzonytės-Ingelevičienės ir dr. Vlado Ingelevičiaus – Lietuvos kariuomenės pulkininko gydytojo šeimoje. Ji buvo pirmagimė iš dvynių mergaičių. Šeimoje, vėliau draugų Marija buvo vadinama Mara.

Daugiau
01/10/2020

L.R. Misevičius: „Išeivijos lietuvių sportininkų laukia ypatingi metai“
Švenčių laikotarpiu pokalbis su ŠALFASS vadovu, PLB Valdybos nariu (sporto komisijos pirmininku) Laurynu R.Misevičiumi

Daugiau
12/27/2019

Adventinis susikaupimo vakaras su vyskupu Lionginu Virbalu
Gruodžio 18-osios vakarą Portlando Lietuvių Bendruomenės tikintieji rinkosi į susikaupimo vakarą maldai ir pabendravimui su Jo Ekscelencija vyskupu Lionginu Virbalu iš Lietuvos, šiuo metu besisvečiuojančiu Amerikoje ir lankančiu įvairias Katalikiškas vietas, Lietuvių Bendruomenių parapijas, bei Šv. Kazimiero parapijos (Los Angeles, CA) klebonu Tomu Karanausku.

Daugiau
12/22/2019

Lietuvių Fondo parama lietuvybei
Lietuvių Fondas (LF). Tikriausiai nėra JAV Lietuvių Bendruomenėje žmogaus, kuris nežinotų šios organizacijos. Šiandien sunku įsivaizduoti išeivijos lietuvių veiklą be Lietuvių Fondo paramos. Tai didžiulis finansinis variklis, užtikrinantis ir palaikantis lietuvišką veiklą, padedantis studentams siekti mokslo aukštumų. LF kasmet augo aukotojų, vardinių fondų įkūrėjų, rėmėjų, testamentų palikėjų dėka ir tapo svarbia organizacija, padedančia išlaikyti, kurti bei ugdyti lietuvių tautos gyvybę: jos kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas Su kaupu išsipildė Fondo įkūrėjų svajonė – sukauptas ne tik didelis LF kapitalas, kurio palūkanos skiriamos paramai ir stipendijoms.

Daugiau
12/20/2019

Kalėdų stebuklo belaukiant...
Tą ūkanotą, lietingą gruodžio 7-osios pavakarę turbūt tik Kalėdų stebuklas galėjo išsklaidyti niūrius debesis, tačiau net ir pliaupiantis lietus nesutrukdė gausiam būriui Portlando Lietuvių Bendruomenės vaikučių ir jų tėvelių bei svečių susirinkti prie Kalėdinės eglutės ir drauge pajusti nuostabią Kalėdų dvasią... Kalėdinis renginys tradiciškai prasidėjo bendra malda Latvių salės koplytėlėje. Labai džiaugiamės, kad mūsų visų mylimas ir gerbiamas kun. Tomas Karanauskas specialiai atskridoiš Los Andželo (CA) laikyti šv. Mišių lietuvių kalba Portlando (OR) ir Vankuverio bei Sietlo (Vašingtono valstija) tikintiesiems.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu