Daugiau 
 
07/23/2021

Monsinjoras A. Kontautas: „Svarbiausia būti žmogumi“
Monsinjoras Albertas Kontautas (Al Contons) ilgametis Bostono šv. Petro lietuvių bažnyčios klebonas ir kunigas yra pirmosios bangos emigrantų vaikas. Gimęs Pietų Bostone, toje pačioje bažnyčioje jis buvo pakrikštytas ir įšventintas į kunigus. Būsimasis prelatas augo lietuviškoje aplinkoje, tad jam visada buvo svarbūs parapijos žmonės, jų džiaugsmai ir rūpesčiai. JAV Lietuvių Bendruomenės 70-mečio proga kalbiname Bostono šv. Petro lietuvių bažnyčios kleboną emeritą ir ilgametį Amerikos lietuvių „Kunigų vienybės“ sąjungos pirmininką Albertą Kontautą.

Daugiau
07/07/2021

Susitikimas su Ambasadore Nikki Haley
2021 m. birželio 23 d. Lietuvos garbės konsulas JAV dr. Jonas Prunskis susitiko su buvusia JAV Ambasadore Jungtinėse Tautose ir buvusia Pietų Karolinos gubernatore Nikki Haley. Buvo diskutuota apie opioidų epidemiją, JAV sveikatos priežiūros sistemos padėtį ir apie Kinijos bei Rusijos keliamus pavojus, pasikeista nuomonėmis apie 2022 metais JAV vyksiančius rinkimus.

Daugiau
07/07/2021

Prof. J. Zdanys: „Mano pareiga padėti mūsų tautai”
Jonas Zdanys – angliškai ir lietuviškai rašantis poetas, vertėjas, Sacred Heart University (Fairfield, Connecticut) anglų literatūros profesorius. Su profesoriumi Jonu Zdaniu kalbame apie kūrybą, dabartinę literatūrą, vertimus.

Daugiau
06/24/2021

Nelik abejingas, arba pamąstymai po pokalbio su dukra
Šeštadienio rytas: kava ir tyla, geras laikas perbėgti akimis „Facebook“ žinutes, vis dar gajus žinių portalus. Matau pažįstamą mėlyną skelbimą: ,,Artėja JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Tarybos rinkimai. JAV LB yra vienintelė organizacija, atstovaujanti visiems Amerikoje gyvenantiems lietuviams bei jų šeimų nariams. Taryba – jos svarbiausias padalinys, atsakingas už visą veiklą. NELIK ABEJINGAS.“ 

Daugiau
06/17/2021

Prailgintos jaunystės atstovas
Šįkart kalbamės su žmogumi, su kuriuo bendraujant tikrai netenka nuobodžiauti ar liūdėti. Algimantas Gustaitis – buvęs JAV LB Krašto valdybos Vicepirmininkas finansiniams reikalams, JAV LB Cape Cod apylinkės iždininkas ir šiuo metu einantis Naujosios Anglijos apygardos iždininko pareigas. Užaugęs menininkų šeimoje, gyvenime matęs ir šilto, ir šalto, šis žmogus tiesiog trykšta gera nuotaika ir puikiu humoro jausmu. Įsitikinkime tuo patys.

Daugiau
06/17/2021

Knyga apie Garbės generalinį konsulą Vytautą Čekanauską
Šiais metais, t.y. 2021-tais sukanka 12 metų, kai mirė  žymus visuomenės ir diplomatijos veikėjas, Lietuvos atstovo Jungtinių Amerikos Valstijų Vakaruose, Los Angeles garbės generalinis konsulas Vytautas Čekanauskas. Kaip tik šiuo metu Vilniuje pasirodė „Vagos“ leidyklos išleista knyga pavadinimu „Garbės generalinis konsulas Vytautas Čekanauskas. Atstovavimas Lietuvai JAV Vakarų pakrantėje“. Autorius J. Skirius.

Daugiau
06/11/2021

Zita Siderienė: ,,Lietuvoje visuomet bus mano širdis”
Jau daug dešimtmečių saulėtoji Florida vilioja amerikiečius šiltai atostogauti, tačiau tuo pačiu tai – svajonių vieta gyventi senatvėje. Ne išimtis – ir Amerikos lietuviai, kurie iš kitų valstijų į Floridą vyksta pailsėti, dalis jų užsidirbę pinigų ten įsigyja nekilnojamąjį turtą ir apsigyvena šiltu klimatu viliojančioje valstijoje. Floridoje lietuviai gausiau ėmė kurtis apie 1970 metus, tuo laiku ten imtos steigti lietuviškos organizacijos, klubai. Šiandien Floridoje gyvena apie 32 tūkst. lietuvių, valstijoje veikia trys JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkės: Pietvakarių Floridos, St. Petersburg ir West Palm Beach. Didžiausia lietuvių bendruomenė yra St. Petersburg, kuriame lietuviai turi vienintelį Floridoje Lietuvių klubą, jame renkamasi į lietuviškus pietus, veikia lietuviška mokykla, biblioteka. Deja, kitose vietovėse bendruomenės neturi savų patalpų, todėl gana sudėtinga organizuoti renginius, kviesti tautiečius susiburti. Tačiau veiklių žmonių dėka lietuviška veikla vyksta, žmonės kartu švenčia svarbias mūsų valstybės datas, kuria lietuviškas mokyklėles, klubus, padeda vieni kitiems atsitikus nelaimei.

Daugiau
06/08/2021

Bernardo Louno 100-osioms gimimo metinėms
Birželio 7 dieną paminėtos  mūsų kraštiečio – iškilios pasaulio asmenybės ir Utenos krašto garbės piliečio Bernardo Louno 100-osios gimimo metinės. B. Lounas (Boruchas Lacas) gimė 1921 m. birželio 7 d. Utenoje, vietos litvakų Nisono ir Belos šeimoje. Jo senelis buvo rabinas, tėvas – sėkmingas verslininkas, pastatęs generatoriumi varomą malūną, lentpjūvę, o pagaminamos energijos perteklių atiduodavęs bendruomenei ir taip prisidėjęs prie Utenos elektrifikavimo.

Daugiau
06/03/2021

J. Udrienė: „Mūsų, vyresniųjų, pareiga – padėti būsimiems lyderiams”
Janina Udrienė, JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Krašto valdybos narė, vasario 16-ąją šventė garbingą sukaktį. Tie, kas nors truputį yra susipažinę su JAV LB veikla, net jei asmeniškai nepažįsta gerbiamosios Janinos, tikrai yra girdėję šios darbščios moters pavardę.  Lietuviškas identitetas jai nėra vien tušti žodžiai. Nuo jaunystės aktyvi visuomenininkė Janina daug širdies ir laiko skyrė ir tebeskiria lietuvybei puoselėti bei išsaugoti. Ji ir šiandien uoliai dirba JAV LB valdyboje, neatsisako talkinti Dievo Apvaizdos parapijai, jai rūpi lietuvių jaunimo ateitis. Su Janina Udriene kalbamės apie nelengvą patirtį bėgant nuo komunistinio smurto, įsikūrimą JAV, kartų konfliktą ir nenuilstamą darbą lietuvybei puoselėti bei išlaikyti.  

Daugiau
05/28/2021

Kertinis akmuo
Kas yra bendruomenė? Išgirdus šį žodį, kyla asociacijos su žodžiais draugauti, bendrauti. JAV Lietuvių Bendruomenės tinklapyje skaitome,  kad ją „sudaro Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenantys lietuviai, mišrių šeimų ne lietuvių kilmės sutuoktiniai ir tokių šeimų palikuonys“. Atvykusieji prieš karą ar po jo, pirmosios, antrosios ar trečiosios bangos išeiviai iš Lietuvos neminimi ir neskirstomi į „jie“ ir „mes“. Tačiau ar realybėje visada būna būtent taip?

Daugiau
05/20/2021

Projektas jaunimui „Šaknys“
JAV Lietuvių Bendruomenė kartu su JAV Lietuvių jaunimo sąjunga ir Lietuvių Fondo paramos dėka pristato projektą „Šaknys“. Projektas vyks 2021 m. rugpjūčio 12-16 dienomis Pietų Ilinojuje. Kviečiame JAV gyvenantį lietuvių kilmės jaunimą (18-30 m amžiaus) pildyti anketą iki gegužės 30 d. Projekto metu jaunimas ieškos ir tvarkys senas JAV lietuvių kapines ir kartu su kitais komandos nariais diskutuos lietuviško paveldo išsaugojimo bei lietuviškosios tapatybės temomis. Projektas „Šaknys“ suteiks jaunimui galimybę geriau susipažinti su JAV lietuvių bendruomenės istorija, savo šaknimis ir lietuvišku paveldu, užmegzti naujas pažintis.

Daugiau
05/20/2021

Prof. dr. R. Kašubaite-Binder: „Lituanistinės mokyklos turi išlikti”
Profesorė dr. Rima Kašubaitė-Binder ne kartą skaitė paskaitas Amerikoje įsikūrusių lituanistinių mokyklų mokytojams. Jos paskaitos visada kelia diskusijas, klausytojai jai pateikia daug klausimų. Šįkart su profesore kalbamės apie giminės ištakas, puoselėjamą lietuvybę ir būtinybę išsaugoti šeštadienines mokyklas.  

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu